telâkî / telâkki


telâkî

isim / Arapça

birbirine kavuşma, mülâki olma:

  • Her telâkide bir hayal-i firak
  • telâkî-i ahbab

(Bu kelime, aşağıda gelecek olan “telâkki” ile karıştırılmamalıdır.)

 

telâkki

isim/Arapça

anlayış, kabul, görüş:

  • zamanın telâkkisi.

 

telâkki etmek

fiil

kabul etmek, saymak:

  • Bunu bir mecburiyet telâkki ediyorum

 

(Her iki kelimede de “k” sesi kalın okunur.)

 

 

BİR ATASÖZÜ

Geçinmeyene dokuz koca, okumayana dokuz hoca az gelir.

 

BİR DEYİM

Boynu hırsız kedi boynuna dönmek: semirmek.