Bir Ayet Bir Hadis: 39. bölüm


Zulmedenlere meyletmeyin; yoksa ateş size de dokunur. Sizin Allah’tan başka dostunuz zaten yoktur; sonra büsbütün yardımsız kalırsınız. (Hud, 11:113) Kim bir mü'minde olmayan bir şeyi onun hakkında söylerse, bu sözünden dönünceye kadar Allah onu Cehennemliklerin irinlerinden oluşan bir bataklıkta tutar. (Ebu Davud, Akdiye: 14 [3597], Müsned, 2:70 [5385])