Bütün insanlığa yetecek bir hazine


Bir Ayet Bir Hadis programının 36. bölümünde okuduğumuz hadis-i şerif, bir âyet-i kerimenin içerdiği müjdeyi bütün insanlara yetecek bir müjde olarak niteliyordu:


“Kim Allah’tan sakınırsa Allah ona bir çıkış yolu yaratır ve onu ummadığı yerden rızıklandırır.”


Eğer insanlar bu âyete tutunacak olsalar hepsine kâfi gelir.


Müstedrek, no. 3865; İbn Mace, Zühd: 204 (4220)


Ebu Zer (r.a.) anlatıyor:


Resulullah (s.a.v.) bir gün şu âyeti okumaya başladı.


“Kim Allah’tan sakınırsa Allah ona bir çıkış yolu yaratır ve onu ummadığı yerden rızıklandırır.” (Talâk, 65:2-3).

Arkasından ben uyuklayıncaya kadar bunu tekrarlayıp durdu. Sonra buyurdu ki:

“Eğer insanlar bu âyete tutunacak olsalar hepsine kâfi gelir.”

Müstedrek, no. 3865; İbn Mace, Zühd: 204 (4220)


  • Büyük kısmı boşanma ile ilgili âyetlerden meydana gelen Talâk sûresinin boşanma ile ilgili bir bağlamda geçen bu ifadesi, aslında, hayatın bütün alanlarını kuşatan bir İlâhî yasayı dile getiriyor:


  • “Kim Allah’tan sakınırsa, Allah ona bir çıkış yolu gösterir ve onu ummadığı yerden rızıklandırır.”


  • Allah’ın Elçisi ise, bu İlâhî yasanın, hayatın bütün alanlarını ve bütün insanları kapladığını bize hatırlatıyor; bu hatırlatmasıyla, Kur’ân’ın nasıl okunacağı konusunda esaslı bir ders veriyor:


  • Şu veya bu vesile ile bahsi geçen bu İlâhî yasalar, her zaman ve hayatın bütününde geçerlidir. Hem de öyle geçerlidir ki, bütün insanların bütün problemlerine uygulanabilir; âyette vaad edilen karşılık ise bütün insanlara yeter, hiç birisi ondan nasipsiz kalmaz. Çünkü Allah’ın kudreti her şeyi kuşattığı gibi, rahmeti de her şeyi kuşatır ve hiç kimseyi nasipsiz bırakmaz. Yalnız bu vaadin gerçekleşmesi için Allah’ın koyduğu bir şart vardır:


  • Allah’tan sakınmak. Yani, Allah’ın koyduğu sınırları aşmamak. İnsan ne kadar ihtiyaç içinde olursa olsun, gayrı meşru yollar ne kadar cazip görünürse görünsün, Allah’ın helâl kılmadığı yollara başvurmamak.


  • Özetle: Bu İlâhî vaad, Allah ile kulu arasında bir sözleşmedir; yükümlülüğünü yerine getiren kul için gerçekleşmesi muhakkak olan bir vaad içermektedir.


  • Allah’ın Elçisi de her birimiz dahil olmak üzere bütün insanları, hayatlarının bütün alanlarında bu sözleşmeyi ciddîye almaya çağırmaktadır.

*   *   *

Programın kesintisiz kaydını şu adresten izleyebilirsiniz: https://www.youtube.com/live/NxfQ2hoaIww?si=PmkKDWDMcVf_v6JF  
Salı günleri 20:45-21:15 arasında www.youtube.com/@yazarumitsimsek kanalından canlı olarak yayınlanan Bir Ayet Bir Hadis programı ile ilgili duyuruları almak için bu kanala ücretsiz olarak kaydolmayı unutmayınız.