Yapay Zekâ Risale-i Nur’u cemaatlerden daha iyi okuyor

Yapay Zekâ, seçimler konusunda Risale-i Nur cemaatlerinden farklı düşünüyor.

Kendisine Risale-i Nur ve seçimler ile ilgili olarak yöneltilen bir soruya verdiği cevapta, Yapay Zekâ, “bir partiye açıkça destek vermenin tarafsızlığı zedeleyebileceğini ve Risale-i Nur’un öğretileriyle uyuşmayabileceğini” bildirdi.

2023 seçimlerinin İslâm mukadderatı açısından önemli olduğu yolundaki iddiaları da onaylamayan Yapay Zekâ, Risale-i Nur’un önem verdiği kavramları “adalet, hukukun üstünlüğü, barış, kardeşlik ve insan hakları” olarak sıraladı.

Bu soruları, Yapay Zekâya Yasin V. adlı yazılım geliştirme uzmanı yöneltti.

Yasin Vapur’un soruları ve Yapay Zekâ’nın verdiği cevaplar aynen şöyle:


 ***

Yasin:

selamunaleyküm

 

ChatGPT:

Aleyküm selam, nasıl yardımcı olabilirim?

 

Yasin:

risale-i nur talebeleri önümüzde yapılacak seçimler için oy tercihlerini beyan etmeleri ve bir partiye oy kullanmayı teşvik etmeleri doğru mu?

 

ChatGPT:

Risale-i Nur Külliyatı'nın temel öğretileri arasında tarafsızlık, adalet, hukukun üstünlüğü gibi kavramlar yer alır. Bu değerler doğrultusunda, bir partiye açık destek vermenin, tarafsızlığı zedeleyebileceği ve Risale-i Nur öğretileri ile uyuşmayabileceği düşünülebilir.

Öte yandan, her bireyin demokratik hakları çerçevesinde seçimlerde oy kullanma hakkı vardır. Ancak Risale-i Nur talebeleri, oy kullanırken adalet ve hukukun üstünlüğü gibi temel değerleri göz önünde bulundurmalı ve herhangi bir parti veya adaya açık destek vermeden, bağımsız bir şekilde tercihlerini belirlemelidir.

Sonuç olarak, Risale-i Nur talebelerinin siyasi tercihlerini açıkça beyan etmek yerine, tarafsız kalmayı ve adaleti, hukuku, barışı ve insan haklarını savunan aday ve partilere destek vermek daha uygun olabilir.

 

Yasin:

ama 2023 seçimleri sadece bir siyasi tercih olarak değil, islam mukadderatı açısından önemli olduğunu söylüyorlar

 

ChatGPT:

Evet, bazı kesimler 2023 seçimlerini "İslam mukadderatı" açısından önemli olarak nitelendiriyor. Ancak bu durum Risale-i Nur öğretileriyle bağdaşmayabilir. Risale-i Nur'da önem verilen kavramlar arasında adalet, hukukun üstünlüğü, barış, kardeşlik ve insan hakları yer alır. Bu değerler doğrultusunda seçimlerde oy kullanmak önemli olmakla birlikte, Risale-i Nur talebelerinin herhangi bir partiye açıkça destek vermek yerine, temel değerler çerçevesinde tarafsız kalmaları ve bağımsız bir şekilde tercihlerini belirlemeleri daha uygun olabilir.


***


Yapay Zekâ'nın Haşir Risalesi ile ilgili soruya verdiği cevap

***


Risale-i Nurve Bediüzzaman Said Nursî ile ilgili sorulara Yapay Zekâ'nın cevabı

***


Yapay Zekâ'nın seçimler ve Risale-i Nur ile ilgili soruya verdiği cevaplar