Uyku âyetiyle gafletten uyanış


  
En'âm sûresinin 60-62. âyetlerini okuduğumuz 362. Kur'an Buluşmasının özeti ve video kaydı.
  

Hayatın en esrarengiz gerçeklerinden biri olan uyku mucizesi ve onun büyük kardeşi olan ölüm, 362. Kur’an Buluşmasının başlıca gündemini teşkil ediyordu.

UTESAV’ın düzenlediği Kur’an Buluşmalarının 1 Ekim Cumartesi sabahı gerçekleşen bölümünde En’âm sûresinin şu mealdeki 60-60. âyetlerini okuduk:

Gece sizi öldüren, gündüz ne işlediğinizi bilen, sonra belirlenmiş eceliniz doluncaya kadar sizi dirilten Odur. Sonra dönüşünüz Onadır; sonra da O size yaptıklarınızı haber verecektir.

O, kullarının üzerinde mutlak kudret ve egemenlik sahibidir. Yaptıklarınızı kaydeden melekleri O size gönderir. Nihayet sizden birine ölüm eriştiğinde, elçilerimiz hiç kusur etmeksizin onun canını alırlar.

Sonra onlar, gerçek mevlâları olan Allah’ın huzuruna çıkarılırlar. Şunu iyi bilin ki, hüküm Onundur ve O hesap görenlerin en sür’atlisidir.

Âyetlerin ölümle beraber zikrettiği uyku mucizesi ile ilgili olarak yaptığımız tesbitlerin başlıcaları şu noktalarda toplanıyordU:

·         Uyku, hayatımızın hemen hemen üçte birini işgal eden ve başka bir şeyle telâfi edilmesi mümkün olmayan çok önemli bir gerçeğidir.

·         Önemli olduğu kadar da esrarlıdır. Ancak, sırlarını çözememiş olsak bile, en azından, uyku sırasında vücut istirahat halinde olsa dahi beyin ve hormonal sistemlerin son derece faal olduğu biliniyor. Bu arada vücudun genel bakımı yapılıyor, düzenlemeler gerçekleşiyor, ertesi gün için gerekli olacak kimyasal maddeler üretiliyor.

·         Rüyalar, uykunun başka bir âlemle de irtibatlı olan esrarengiz gerçeklerindendir.

·         Uyku basit bir dinlenmeden çok daha ötede bir şeydir. Onun yerini hiçbir şey tutmaz. Hayvanlar üzerindeki laboratuar deneylerinde, uzun süre uykudan tamamen mahrum bırakılan hayvanların hepsi ölmüştür. İnsanlar arasındaki rekor denemelerinin ise, katılanların kötü sonuçlardan etkileneceği endişesiyle, Guiness tarafından kaydı tutulmamaktadır.

·         Sınav haftalarında beş gün boyunca günde sekiz saat uyuyan öğrencilerin diğerlerinden açık şekilde daha başarılı oldukları gözlendi (Wikipedia, sleep deprivation).

·         Uyku ile ilgili bir önemli nokta daha: Dünyanın yaratılışı da insanın uyku ve uyanıklık durumlarına yardımcı olacak şekilde düzenlenmiştir.

Bütün bu bilgilerin ve tesbitler, bizi okuduğumuz âyetlerden bazı önemli dersler çıkarmaya sevk etti. Bunların başlıcaları şu noktalarda özetlendi:

·         Gece vakti uykunuzda olup bitenleri siz bilemeseniz de, bunların ilmi ve iradesi herşeyi kuşatan Rabbiniz tarafından takdir edildiği aşikârdır.

·         O, uykunuzda olup bitenleri bildiği gibi, uyanık iken yaptıklarınızı da bütün incelikleriyle biliyor. Vücudunuzun zerrelerinde olup bitenleri en ince ayrıntısına kadar bildiği gibi, işlediğiniz en küçük bir iyilik dahi Onun tarafından biliniyor ve kayıt altına alınıyor. Huzuruna çıktığınızda hiçbir şeyin ziyan olmadığını, ama aynı şekilde, affa uğramamış kötülüklerin de kayıtlarının tutulduğunu unutmayın.

·         Geceki ölümünüz sabah sona erdiği gibi, gündüzünüz de sona erecek. Gece ve gündüzlerin böylece birbirini takip ederek sonunda başka bir âlemde uyanmak üzere asıl büyük uykuya dalacağınızı hatırdan uzak tutmayın, hazırlıklı olun.

En’âm sûresinin 60-62. âyetlerini okuduğumuz 362. Kur’an Buluşmasına ait kesintisiz video kaydını buradan izleyebilirsiniz:

https://youtu.be/GxlO40tNvxk

Kur’an Buluşmaları Cumartesi sabahları MÜSİAD’ın Çobançeşme’deki genel merkezinde gerçekleşiyor. Buluşmalar, sabah 7:00-7:30 arasında simit, peynir ve çaydan meydana gelen kahvaltı ikramından sonra 7:30-8:30 arasında sunum ve 8:30-9:00 arasında soru-cevap şeklinde cereyan ediyor ve canlı olarak https://www.youtube.com/erdemlihayat adresinden yayınlanıyor.