Hayata doğru yerden bakmak


  

En’am sûresinin 65-67. âyetlerini okuduğumuz 364. Kur’an Buluşmasının özeti ve video kaydı.

   

Musibetlerin ardında yatan mânâları okumayı öğreten âyetler, 364. Kur’an Buluşmasının gündemindeydi.

UTESAV organizasyonuyla 15 Ekim Cumartesi sabahı gerçekleşen Buluşmada, En’am sûresinin şu mealdeki 65-67. âyetlerini okuduk:

De ki: O size üstünüzden veya ayaklarınızın altından azap göndermeye yahut sizi topluluklar halinde birbirinize düşürüp birinizin zorbalığını diğerine tattırmaya da kadirdir. İşte bak, iyice anlasınlar diye âyetleri nasıl çeşitli şekillerde açıklıyoruz.

Kavmin, hakkın tâ kendisi olduğu halde Kur’ân’ı da yalanladı. De ki: Ben sizden sorumlu bir vekil değilim.

Her haberin bir vakti vardır; yakında onlar da öğrenecekler.

Bu âyetleri merkeze alan bir saatlik bir tefekkür gezisi, bize özetle şu tesbitleri yaptırdı:

·         Kur’ân, hakkın tâ kendisidir. Onun içinde haktan başka bir şey bulunmaz. Her âyeti, her cümlesi, her hükmü, her uyarısı, her vaadi, her tehdidi haktır, gerçektir. O insanları neye çağırıyorsa hak oradadır; onun dışındaki yollar ise bâtıl yollardır. O, bir kısmı kabul edilip diğer bir kısmı reddedilebilecek bir kitap değildir. Onu yalanlayanların kendilerini nasıl bir bedbahtlığa düşürdükleri tasavvur olunsun!

·         Dünya bir sınav alanıdır. Burada herşey açıklanmış, hidayet ve dalâlet tanımlanmış, her ikisinin sonuçları bildirilmiştir. Tercih tamamen kulun elinde, kulun tercihine bağlı olarak onu hidayet veya dalâlette muvaffak etmek de Allah’ın kudretindedir. O kimin ne niyet taşıdığını, ne için çalıştığını ve neye lâyık olduğunu bilir ve herkese lâyık olduğu şeyi verir.

·         Allah, peygamberler de dahil olmak üzere hiç kimseyi başkasının hidayetinden sorumlu tutmamış, hiç kimseyi gayba muttali kılmamıştır. Bununla birlikte, hidayetin ve dalâletin sonuçlarını açıkça bildirmiştir. Bu sonuçlar mutlaka yaşanacaktır; Kur’an kıssaları bu hakikatin en büyük şahididir.

·         Bunu bilmek, hidayette olan ve insanları hidayete çağıranlar için büyük bir rahatlıktır. Onlar kendi üzerlerine düşen görevleri en güzel bir şekilde ve tam bir kalp rahatlığı içinde sükûnetle yerine getirirler, muhataplarının tavırları ne olursa olsun her halükârda sabır ve sebatla yollarına devam ederler. Böylece, fevrî hareketlerle muhataplarının önlerindeki kapıyı kapatmazlar, imtihanın sonuna kadar açık kalmasını sağlamış olurlar. Belki de Allah onlara da günün birinde hidayet nasip edecektir; bunu kim bilebilir? Eğer öyle olmasa bile Allah herkesin yaptığından haberdardır. Kimsenin emeği karşılıksız, isyanı da cezasız kalmayacaktır.

En’am sûresinin 65-67. âyetlerini okuduğumuz 364. Kur’an Buluşmasına ait video kaydını buradan izleyebilirsiniz:


Kur’an Buluşmaları Cumartesi sabahları MÜSİAD’ın Çobançeşme’deki genel merkezinde gerçekleşiyor. Buluşmalar, sabah 7:00-7:30 arasında simit, peynir ve çaydan meydana gelen kahvaltı ikramından sonra 7:30-8:30 arasında sunum ve 8:30-9:00 arasında soru-cevap şeklinde cereyan ediyor ve canlı olarak https://www.youtube.com/erdemlihayat adresinden yayınlanıyor.