Zalimlere verilen mühlet onların lehine mi, aleyhine mi?   

En'âm sûresinin 57-58. âyetlerini okuduğumuz 360. Kur'an Buluşmasının özeti ve video kaydı

Allah’ın âyetlerine meydan okuyarak Peygamberimize “Vaad ettiğin azabı getir de görelim” şeklinde meydan okuyanlara Kur’ân’ın verdiği cevap, 360. Kur’an Buluşmasının gündemindeydi.

UTESAV organizasyonuyla gerçekleşen Buluşmada geçtiğimiz  hafta En’âm sûresinin şu mealdeki 57-58. âyetlerini okuduk:

De ki: Ben Rabbimden açık bir delil üzereyim; oysa siz Onu yalanladınız. Sizin çabuklaştırılmasını istediğiniz şey benim elimde değildir. Hüküm Allah’ındır. O hakkı bildiriyor. Doğru ile eğriyi ayırt edenlerin en hayırlısı da Odur.

De ki: Eğer çabuklaştırılmasını istediğiniz şey benim elimde olsaydı, sizinle benim aramızdaki iş çoktan bitirilirdi. Zalimleri en iyi bilen Allah’tır.

Kâinatta cereyan eden herşeyin doğrudan doğruya Allah’ın irade ve kudretine bağlı olduğu gerçeği, bu âyetlerde de bir kere daha hatırlatılıyor ve “Hüküm Allah’ındır” gerçeği vurgulanıyordu. İnkârcılar her ne kadar Peygamberimize “Vaad ettiğin azabı getir de görelim”diyerek meydan okuyorlar ise de, Peygamberimizin dahi bu konuda hiçbir rolünün bulunmadığı ve hükmün bütünüyle, ortaksız şekilde, Allah’a ait olduğu açıkça bildiriliyordu.

Bu âyetlerin içerdiği Tevhid derslerinden nasibimizi aradığımız dersimizde şu tesbitler öne çıktı:

·         İnkârcıların bu iddialarını ve Kur’ân’ın onlara cevabını Kur’ân’ın tekrar tekrar bize hatırlatmasındaki hikmetlerden birisi: Kişilerin hidayetinden sorumlu olmadığımızın bilincinde olarak sonuç üzerinde hırslı ve aceleci davranmamak.

·         Peygamberlerin dahi herkes gibi birer kul oldukları, yaratmada ve kâinatın idaresinde hiçbir paylarının bulunmadığı bu kadar aşikâr bir gerçek olarak Kur’ân’da vurgulandığına göre, ümmetin sair fertleri hakkında da bu vurguyu her zaman dikkate almak gerekir.

·         Gökleri, yeri ve içindekileri yaratan da, yaşatan da Odur. Kâinatta herşey zaten Onun emir ve iradesiyle cereyan eder; bunun önüne kimse geçemez, zaten Ondan başkası da bunu yapamaz.

·         Allah’ın hükmü, aynı zamanda hikmet anlamını da içerir ve sınırsız iradesiyle beraber sınırsız ilmini de ifade eder.

·         Allah’ın âyetlerini yalanlayan o zalimler, zalim olarak kaldıkları takdirde Allah’ın elinden kurtulacak değillerdir. Allah onların işlediklerini biliyor ve onlara mühlet tanıyor. Bu mühletin onların iyiliğine mi, kötülüğüne mi olduğunu ise onların davranışları tayin edecektir.

En’âm 57-58. âyetlerini okuduğumuz 360. Kur’an Buluşmasının video kaydını buradan izleyebilirsiniz:

https://youtu.be/hOhujnwF4oY

Kur’an Buluşmaları Cumartesi sabahları MÜSİAD’ın Çobançeşme’deki genel merkezinde gerçekleşiyor. Buluşmalar, sabah 7:00-7:30 arasında simit, peynir ve çaydan meydana gelen kahvaltı ikramından sonra 7:30-8:30 arasında sunum ve 8:30-9:00 arasında soru-cevap şeklinde cereyan ediyor ve canlı olarak https://www.youtube.com/erdemlihayat adresinden yayınlanıyor.