Kur'ân'ın çağrısı: Allah'ın rahmetine gölge etmeyin


2022 yaz döneminin son Kur'an Buluşmasında, iman eden kullara Allah'ın rahmetini müjdeleyen âyetleri okuduk.

 

Allah’ın mü’min kullarına verdiği değeri gösteren âyetler, 358. Kur’an Buluşmasının gündemindeydi.

Bu âyetlerde Allah Teâlâ iman eden kullarına rahmetiyle muamele etmeyi bir ilke olarak Kendi üzerine yazdığını müjdeliyordu.

Âlemlerin Rabbinden bu teminatı almak için tek bir şart vardı: Allah’ın âyetlerine iman etmek. Bunun dışında, servet, makam, şöhret, soy, sop gibi dünyevî değerlerin hiçbir değeri yoktu.

Kur’ân-ı Kerim bu müjdeyi En’âm sûresinin şu mealdeki 54-55’inci âyetlerinde veriyordu:

Âyetlerimize iman edenler sana geldiklerinde, sen onlara de ki: Size selâm olsun. Rabbiniz Kendi üzerine rahmeti yazdı.  Sizden kim bir cahillik edip de kötülük işler, sonra ardından tövbe eder ve durumunu düzeltirse, Onun çok bağışlayıcı ve çok merhamet edici olduğunu görecektir.

İşte bu şekilde âyetlerimizi iyice açıklıyoruz, tâ ki mücrimlerin yolu açık seçik belli olsun.

Yaz döneminin son buluşması olan bu bölümde okuduğumuz âyet-i kerimelerin ışığında yaptığımız değerlendirmeler bizi başlıca şu sonuçlara ulaştırdı:

  •          Allah’ın âyetlerine iman eden bir kul, Allah Teâlâ ile bir sözleşme akdetmiş ve bu sözleşme ile Allah ona çok büyük bir makam ve değer lütfetmiş demektir. Bu itibarla, onlardan herhangi birisi kapınızı çaldığı zaman, şerefli bir Tanrı misafiri kapınızda demektir.
  •         Pek tabii ki, bu âyetler, Resulullahın şahsında ümmetine, bilhassa ümmetinin irşadla görevli fertlerine, ilim ehline ve insanları bilgilendirmek ve onlara yol göstermek mevkiinde olan herkesi kapsayacaktır.
  •          İman etmiş olmaları sebebiyle Kur’ân’ın onları esenlikle müjdelemesi, bu müjdenin genel olduğunuu ve bütün iman edenleri kapsadığını gösterir. Bu durum, aynı zamanda, insanların dinlerini öğrenmek için başvurduğu bütün ilim ehli için de takip edilmesi gereken bir örnektir. Dinini öğrenmek için bir kapıyı çalan kimse, o kapının arkasında güler yüz, tatlı söz, esenlik ve rahmet müjdesi bulmalıdır. Çünkü Âlemlerin Rabbinin bize olan muamelesi böyledir.
  •          Bir imtihan alanı olarak düzenlenen ve hayır ile şerrin, iyiliğe çağıranlar ile kötülüğe çağıranların serbest bırakıldığı bir dünyada, nefis taşıyan ve şeytanların telkinlerine açık bulunan insanın cahillik ederek günaha düştüğü zamanlar da olabilir. Bu durumdaki mü’min için Allah Teâlâ kurtuluş kapısı olarak yine Kendi rahmetini gösteriyor: Tövbe edin, durumunuzu düzeltin; Allah tövbelerinizi kabul eder ve sizi bağışlar.

  • İman etmiş olarak sizin kapınıza gelen kim olursa olsun, ne kadar günahkâr olursa olsun, onları yeis içine atacak söz ve davranışlardan kaçının. Onlara, Kur’ân’ın yaptığı gibi, Allah’ın af ve rahmetini müjdeleyin ve Allah’ın gufran ve rahmet kapısını gösterin. Güleryüzlü olun, şevk kırıcı olmayın, ümitsizliğe düşürmeyin, rencide edici söz ve davranışlardan kaçının. Allah’ın bir mü’min olarak değer verdiği kimselerle muhatap olduğunuzu unutmayın. Allah’ın rahmetine giden yolun üzerinde bir tomruk olmayın.

Yaz döneminin son buluşması olan bu bölüme ait video kaydını buradan izleyebilirsiniz:

https://youtu.be/1DJ35zaCS9Y

UTESAV organizasyonuyla gerçekleşmekte olan Kur’an Buluşmaları, yeni döneme 10 Eylül Cumartesi günü başlayacak.

Bu tarihten itibaren, pandemi öncesinde olduğu gibi, Buluşmalar yine MÜSİAD Genel Merkezinde yapılacak.