Yoksul Müslümanların hatırı


Yoksullukları sebebiyle insanların değer vermedikleri mü’minlerin Allah katındaki değeri, 357. Kur’an Buluşmasının gündemindeydi.

İslâmın ilk yıllarında, Mekke’nin ileri gelen müşrikleri, etrafında yoksul Müslümanların bulunuşu sebebiyle Peygamberimizin yanına gelmiyorlar, bu suretle onların İslâma girme ihtimalleri kalmıyordu.

Bu konuyla ilgili olarak inen âyetlerde ise, her ne gerekçe ile olursa olsun yoksul Müslümanları yanından uzaklaştırmaması konusunda Resulullaha, onun şahsında da bütün Müslümanlara hitaben En’âm sûresinin 52-53. âyetlerindeki şu şiddetli ifadeler yer alıyordu:

Sabah akşam Rablerinin rızasını dileyerek Ona dua edenleri yanından kovma. Ne onların hesabından sana bir sorumluluk vardır, ne senin hesabından onlara. Sakın onları kovup da zalimlerden olma.

Onları birbiriyle böylece imtihana uğrattık; onlar da “Aramızdan bunları mı Allah lütfuna lâyık gördü?” dediler. Şükredenleri en iyi bilen Allah değil mi?

Kur’ân-ı Kerimin diğer âyetlerini de dikkate almak suretiyle yaptığımız değerlendirmelerde özetle şu tesbitleri yaptık:

·         Allah katında değer ölçüsü, zenginlik olmadığı gibi fakirlik de değildir. Fakir olsun, zengin olsun, Allah’ın rızasına talip olan kimse, erişilebilecek en üstün şeye talip olmuştur.

·         Sabah akşam Rabbinin rızasını dileyerek Ona dua eden kimselerin iç dünyalarını kimse bilemez; kalblerde olanı ancak Allah bilir. Bakarsınız, dünyada kimsenin dönüp de yüzüne bakmadığı bir kimse âhirette Allah’ın rızasına erişmiş ve kelimenin tam anlamıyla sultan olmuştur. İnsan kimlerle beraber olduğuna, kimleri çağırıp kimleri kovduğuna dikkat etmeli.

·         Onlarla beraber bulunmayı kibirlerine yediremeyen dünyaca büyük mevki ve nüfuza sahip kimselerin – bilhassa Müslümanların son derece zayıf ve çaresiz halde var olma mücadelesi verdikleri bir zamanda – İslâma girmelerinden hayır beklemek “dünya hayatının tantanasını arzulamak” şeklinde nitelendirilmiştir.

·         Sabah akşam Rablerinin rızasını umarak Ona yakaran fukara takımının bu arzuları, mevki, servet, şöhret, itibar ve iktidar sahiplerinin İslâma getireceği faydadan çok daha değerlidir. Bu Allah katında böyle olduğu gibi Müslümanların hayatında da böyle olmalıdır.

Kur’an Buluşmalarının 357. bölümüne ait video kaydını şu adresten izleyebilirsiniz:

https://youtu.be/AIy1chZh6BQ

UTESAV organizasyonuyla düzenlenen Kur’an Buluşmaları 2013 yılından beri haftalık olarak devam ediyor. Pandemi önlemlerine kadar MÜSİAD Genel Merkezinde Cumartesi sabahları gerçekleşen Buluşmalar, Mart 2020’den bu yana YouTube’un Erdemli Hayat kanalından yayınlanıyor. Yaz dönemine mahsus olmak üzere, Kur’an Buluşmaları her ayın son Cumartesi günü 07:30-08:30 arasında yayınlanacak. Eğer yeni kısıtlayıcı önlemler devreye girmezse, Eylül’den itibaren de Buluşmalar daha önce olduğu gibi aynı saatlerde MÜSİAD Genel Merkezinde yapılmaya devam edecek.