Allah "Şâfî"dir, Şafii değildirMedyada yaygın şekilde görülen dil hatâlarından biri de, Allah Teâlânın Esmâsından bir ismi, Ona noksan sıfat yakıştıracak bir biçimde kullanmaktır.

Biz Allah’ı, diğer isimlerinin yanında “hastalara şifâ verici” olarak da biliriz. Bu anlama gelen “eş-Şâfî” ismi her ne kadar Kur’an’da ve Esmâ-i Hüsnâ hadisinde geçmiyorsa da, fiil olarak Kur’ân-ı Kerimde mevcuttur; isim de bu fiilden türetilmiştir.

Kur’ân-ı Kerimde İbrahim aleyhisselâmın duâsından bir cümle olarak geçen “Hastalandığımda bana şifâ veren Odur” (Şuarâ, 26:80) ifadesinden de anlaşılacağı gibi, Şâfî  (الشافي)  ismi, Allah Teâlânın hastalara şifa verici sıfatını ifade eden bir ismi olarak kullanılmaktadır. 

Bir de iki tane i harfiyle Şafii (daha doğru bir imlâ ile Şafiî) şeklinde yazılan isim vardır ki, Allah Teâlâ ile hiçbir ilgisi bulunmayan bu kelime, en yaygın kullanımıyla, İmam Şafiî’nin, onun mezhebinin ve bu mezhebe mensup olanların unvanıdır.

Son zamanlarda, medyada, özellikle sosyal medyada, insanların birbirine şifa dileklerini iletirken, bu iki ismi birbirine karıştırarak vahîm bir hatâ işlediklerine şahit oluyoruz. Ve bu hatâ, maalesef, birbirinden örnek alanlar sebebiyle, çok da seyrek olmayan bir şekilde karşımıza çıkıyor. İşte son misallerinden biri, aşağıdaki resimde göreceğiniz gibi, zamanımızın ekran ulemasından bir ünlü kişidir. O da bir muhterem zâta şifa dilerken Allah’ın – hâşâ, sümme hâşâ! – “Şafii” isminden medet istemiş!

Bilenlerimiz lütfen bilmeyenlere anlatsın. Bilmeyenlerimiz de internette gördüğü her şeyi taklit etmeden önce lütfen biraz araştırsınlar, lügat karıştırsınlar, bilenlerden sorsunlar. Bu açıklamalarımızın özünü burada tekrarlayalım:

Şâfî, “şifa veren” demektir.

“Şafii” İmam Şafii’nin mezhebine mensup olan demektir.

Allah Teâlâ ise Hanefi olmadığı gibi Şafii de değildir; bunlar Allah’ın yarattığı kullara ait sıfatlardır.