Allah'ın büyüklüğü kullar için müjde demek

 


En’âm sûresinin 18. âyetini okuduğumuz 342. Kur’an Buluşmasının özeti ve video kaydı

En’âm sûresinin muhteşem tevhid ve marifetullah derslerinden biri daha 342. Kur’an Buluşmasının gündemindeydi.

Allah Teâlânın kulları üzerinde Kahir oluşunu Hakîm ve Habîr isimleriyle birlikte ifade eden 18. âyet-i kerimenin meâli şöyleydi:

O, kullarının üzerinde mutlak kudret ve egemenlik sahibidir. O her işi hikmetle yapar, herşeyden de haberdardır.

Konuyla ilgili diğer âyetlerin ışığında yaptığımız değerlendirmede özetle şu noktaları tesbit ettik:

  • Allah, herşeye boyun eğdiren ve herşeyi her haliyle mutlak hakimiyeti altında tutan kahır ve galebesiyle birlikte, herşeyi kuşatan sonsuz hikmet sahibidir ve mülkünde olup biten büyük-küçük, gizli-açık herşeyden haberdardır.
  • Sizin en küçük bir iyiliğiniz de, en küçük bir kötülüğünüz de, en küçük bir ihtiyacınız veya en gizli bir duanız da Ondan gizli kalmaz.
  • Bu bilgiler bir defa öğrenildikten sonra hafızamızın derinliklerine terk edilecek bilgiler değildir. Sürekli hatırlanmak, tefekkür edilmek, hayatta eserini göstermek ister. Aslında, marifetullaha dair bu bilgiler zihnimizin arka planında sürekli olarak çalışır durumda bulunmalıdır. İşte o zaman hayata, muaşerete, ahkâma dair diğer bilgiler âlemimize girdikçe, bu fonun üzerinde anlam ve hayatiyet kazanacak ve yaşanan bir din halini alacaktır. Bu sebepten, Kur’ân-ı Kerimin her tarafında karşımıza çıkan marifetullaha dair bu bilgilerin üzerinde çalışmak, tefekkür etmek, onları farklı zamanlarda ve farklı açılardan ele alarak tekrar tekrar incelemek ve tazelemek gerekir.
  • Özetle: Âlemlerin Rabbi hakkında en doğru, en sağlıklı, en tesirli ve en kolay ulaşılabilir bilgi ve bu bilgiye ulaşma yöntemi, Kur’ân’ın âyetlerindedir. Hayatın en önemli gayesi de marifetullah olduğuna göre, bu âyetleri devamlı surette ve tefekkürle okumamız gerekir.

En’âm sûresinin 18. âyet-i kerimesini okuduğumuz 342. Kur’an Buluşmasına ait video kaydını buradan izleyebilirsiniz:

Kur’an Buluşmaları, 2013 yılından beri UTESAV organizasyonuyla haftalık olarak devam ediyor. Pandemi önlemlerine kadar MÜSİAD Genel Merkezinde Cumartesi sabahları gerçekleşen Buluşmalar, Mart 2020’den bu yana YouTube’un Erdemli Hayat kanalından Cumartesi sabahları 7:30-8:30 arasında canlı olarak yayınlanıyor.