Hadislerle hayat bulanlar için muhteşem bir eser


M. Yaşar Kandemir hocanın 1000 hadis-i şerifi açıklamalarıyla birlikte topladığı eseri okuyucuyla buluştu.

Ünlü Hadis âlimi Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir, hayatın belli başlı alanlarında bize yol gösteren 1000 hadis-i şerifi bir kitapta topladı.

Tahlil Yayınları arasında okuyucuyla buluşan eser “Hayatımıza Yön Veren Hadisler” adını taşıyor.

Yaşar hoca 982 sayfalık eserinin önsözünde şu bilgileri veriyor:

***

Biz Müslümanlar hayata Kur’ân-ı Kerim’in ve hadîs-i şerîflerin ışığında bakarız.

Ciğerlerimizin temiz havaya nasıl ihtiyacı varsa ruhumuzun da âyet ve hadislere öyle ihtiyacı olduğunu biliriz.

Çünkü biz âyet ve hadislerle nefes alır, hayat bulur, yeniden diriliriz.

Ve şu gerçeğe bütün kalbimizle inanırız:

Allah Teâlâ’nın bu ümmete en büyük lütfu, Muhammed aleyhisselâmıs peygamber, Kur’ân-ı Kerîm’i de hayat rehberi olarak göndermesidir.

Peygamberimiz Efendimiz, Kur’ân-ı Kerîm’i ümmetine hem tebliğ etmiş hem de Rabbimizin onlardan yapmalarını istediği ve uzak durmalarını emrettiği konuları bir bir açıklamış, böylece hadisler Kur’ân-ı Kerîm’de temas edilmeyen konuları vahyin ışığında ümmetine öğretmiştir.

İşte bu sebeple Müslümanlar, özellikle de gençler bu fânî âlemde nasıl yaşayacaklarını, sonsuz bir hayata nasıl hazırlanacaklarını öğrenmek için hadîs-i şerifleri çok okumak, hattâ ezberlemek durumundadır.

Bazı İslâm büyükleri, hadis öğrenmekten daha üstün bir şey olmadığını, hadis öğrenmeyenlerde hayır bulunmadığını söylemiş, hadis okumayı Peygamber Efendimizin seçkin ashâbı ile beraber olmak diye nitelendirmişlerdir.

İşte bu sebeple hadisleri öğrenmek ve ezberlemek isteyenlere kolaylık olmak üzere elinizdeki kitapta 1000 kısa hadis güvenilir kaynaklardan seçilip bir araya getirildi.

Hadis-i şeriflerin daha ilk bakışta ilgi çekmesi için onların her birine içeriğini yansıtan birer başlık konuldu.

Hadisleri açıklarken her cümleyi bir satırda ifade etmeye özen gösterildi.

Önsözün hemen ardından bir hadis kitabının nasıl okunması ve hadislerin nasıl ezberlenmesi konusunda bilgi verilmeye çalışıldı.

***

28 bölümden meydana gelen ve 1000 adet hadis-i şerifi açıklamalarıyla birlikte içine alan esere bu adreslerden erişebilirsiniz:

https://www.kitapoba.com/hayatimiza-yon-veren-hadisler

https://www.kitapyurdu.com/kitap/hayatimiza-yon-veren-hadisler/603837.html