Cennete girmenin iki şartı


***

Mâide sûresinin 69. âyetini okuduğumuz 312. Kur’an Buluşmasının özeti ve video kaydı


Kur’ân’da Kitap Ehli olarak adlandırılan Yahudi ve Hıristiyanlarla ilgili olarak ard arda gelen uyarılardan sonra, onların sahih bir şekilde iman eden ve salih ameller işleyen kısmına dair müjdeler içeren bir âyet, 312. Kur’an Buluşmasının konusunu teşkil ediyordu.

12 Haziran 2021 Cumartesi günü okuduğumuz Mâide sûresinin 69. âyeti şu meâlde idi:


İman edenlerden, Yahudilerden, Sâbiîlerden ve Hıristiyanlardan kim Allah’a ve âhiret gününe iman eder ve salih amel işlerse, onların Rableri katında ödülleri vardır. Artık ne bir korku olacak onlara, ne de üzülecekler.


Programda sahih bir imanın ne olduğu ve ne olmadığı üzerinde durduktan sonra, iman ile birlikte zikredilen “salih amel” kavramını da ele aldık ve özetle şu sonuçlara vardık:

  • Salih ameller, insanın yaratılışına kodlanmış güzellikleri ortaya çıkaran vesilelerdir.
  • Bu güzellikler, Esmâ-i Hüsnânın yansımasıdır.
  • Her biri ayrı bir dünya halinde yaratılmış bulunan insan neslinin fertleri, kendilerinde yansıyan bu alabildiğine zengin güzelliklerle dünyayı rengârenk çiçeklerin süsleyişi gibi süslerler.
  • İmtihan gereği hayır ile şerrin bir arada bulunduğu ve çarpıştığı dünyada insan kendisini korumak için de sürekli olarak Rabbiyle irtibat halinde bulunmaya muhtaçtır; bu irtibatı da amel-i salih sağlar.
  • İnsan bu dünyada amel-i salih vasıtasıyla ürettiği güzelliklerin sonucunu âhiret âleminin ebedî saadet diyarlarında kendisine bir yurt edinmek şeklinde devşirir.

Bu âyette müjdelenen ödüle erişebilmek için gerekli olan sahih bir imana bugünkü inançlarıyla Kitap Ehlinin sahip olup olmadığı sorusunun cevabını da konuyla ilgili diğer âyet-i kerimelerin sarih ifadelerinde aradık.

Bu arada, Kur’ân-ı Kerimin Kitap Ehli üzerinden verdiği müjdeye bizim ne ölçüde lâyık olabildiğimiz konusunu da ele aldık ve sonuç olarak şu tesbiti yaptık:

  • Bu âyetleri okurken Yahudi ve Hıristiyanların Cennete girip girmeyecekleri konusu üzerinde durduğumuzdan daha büyük bir hassasiyetle kendi istikbalimizi düşünmemiz bizim için daha hayırlıdır. Onlar hakkındaki merakımızın veya vereceğimiz cevabın onlara ne bir faydası, ne de zararı dokunmaz; hükmü verecek olan Allah’tır. Kendi istikbalimiz hakkındaki merakımızın ise bizi çok büyük tehlikelerden korumak ve çok büyük bir saadete kavuşturmak hususunda hayatî önemi vardır.

Mâide sûresinin 69. âyetini okuduğumuz 312. Kur’an Buluşmasının kesintisiz video kaydını buradan izleyebilirsiniz:

UTESAV organizasyonuyla gerçekleşen ve daha önce MÜSİAD Genel Merkezinde yapılan Kur’an Buluşmaları, salgın sebebiyle bir müddettir https://www.youtube.com/erdemlihayat adresinden Cumartesi günleri 18:00-18:45 saatleri arasında yayınlanıyor. Kur’an Buluşmaları ile ilgili gelişmeleri kaçırmamak için bu sayfaya abone olabilirsiniz.