Bunu Yahudilerden başka kim söyleyebilir?


***

Mâide sûresinin 64. âyetini okuduğumuz 308. Kur’an Buluşmasının özeti ve tam video kaydı


Yahudilerin lânetlenmeleriyle sonuçlanan bir dizi azgınlıklarından biri de Allah’ı cimrilikle suçlayacak kadar hadlerini aşmalarıydı.

Bunu haber vererek Yahudilerin azgınlıkları hakkında mü’minleri uyaran Mâide sûresinin 64. âyet-i kerimesi, 308. Kur’an Buluşmasının gündemini teşkil etti.

Âyette meâlen şöyle buyuruluyordu:

Yahudiler “Allah’ın eli sıkıdır” dediler. Elleri bağlansın onu söyleyenlerin, lânet olsun onlara! Allah’ın iki eli de açıktır; nasıl dilerse öylece bağışlar. Rabbinden sana indirilenler, onların azgınlığını ve inkârını daha pek çok arttıracaktır. Biz ise onların arasına, kıyamete kadar sürüp gidecek bir düşmanlık ve kin bıraktık. Onlar ne zaman bir savaş ateşi körüklemek istedilerse, Allah onu söndürdü. Onlar dünyada hep fesat çıkarmaya uğraşırlar. Fakat Allah fesatçıları hiç sevmez.

Konu ile ilgili âyetlerden yola çıkarak, Yahudileri bu şekilde hadlerini aşmaya sevk eden maceralarının şöyle bir seyir takip ettiğini gördük:

  • İsrailoğulları Musa aleyhisselâm zamanında Allah’ın pek çok ihsanlarına mazhar oldular.
  • Bu durum onları şükre değil, daha çok isyana sevk etti.
  • İsyanları sebebiyle cezalandırıldılar.
  • Bu durum pek çok defalar tekerrür etti.
  • Yaptıklarına karşılık olarak Allah onlar üzerindeki nimetini kestiği zaman da Allah’ı – hâşâ – cimrilikle suçladılar.

Bu konuyu incelerken, bir taraftan da, Kur’ân-ı Kerimin Yahudiler hakkındaki uyarılarından kendi payımıza çıkarılması gereken derslerin bulunduğunu da dikkate aldığımızda, kendimizi, şu soruları içeren bir muhasebe ihtiyacıyla karşı karşıya bulduk:

  • İsrailoğullarının bu kınanan nankörlüğünden bizim de bir payımız, kendi hesabımıza çıkaracağımız bir ders yok mu?
  • Nimetler verildiğinde veya kesintiye uğradığında tavrımız ne oluyor?
  • Medyada olsun, insanlar arasındaki muhaverelerde olsun, Allah hakkında ve Allah’ın takdir ve tasarrufları ile ilgili olarak kullanılan saygısızca ifadelerin nasıl bir âkıbeti hazırladığına dikkat edilsin.

Mâide sûresinin 64. âyetini okuduğumuz 308. Kur’an Buluşmasının kesintisiz video kaydını buradan izleyebilirsiniz:

UTESAV organizasyonuyla gerçekleşen ve daha önce MÜSİAD Genel Merkezinde Kur’an Buluşmaları, salgın sebebiyle bir müddettir https://www.youtube.com/erdemlihayat  adresinden Cumartesi günleri 18:00-18:45 saatleri arasında yayınlanıyor.