Vesile nedir, ne değildir?


*

Mâide sûresinin 35. âyetini okuduğumuz 295. Kur’an Buluşmasının özeti ve kesintisiz video kaydı


Geçtiğimiz hafta Kur’an Buluşmaları sekiz yılını tamamlayarak dokuzuncu yılının ilk dersine geçti.

Dersimizin konusu, ebedî kurtuluşun üç şartını kendisinde barındıran Mâide sûresinin 35. âyeti idi. Âyetin meâli:

Ey iman edenler! Allah’tan sakının, Ona vesile arayın ve Onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz.

Bu âyet-i kerime, kurtuluş şartlarını (1) takvâ, (2) vesile, (3) cihad olarak açıklıyordu.

Takvâ ve cihad konuları üzerinde daha önceki bölümlerde durmuş olmakla beraber, konunun ana hatlarını tekrar hatırlamaya çalıştık. Bu arada, kamuoyunda zaman zaman bazı tartışmaların konusu haline getirilen “vesile” konusunu da Kur’ân ve Hadisten aldığımız referanslarda aydınlığa kavuşturmaya çalıştık. Aslında, manzara, objektif bir şekilde ele alındığı takdirde hiç de karışık değildi; herşey son derece net şekilde görünüyordu. Bu konuda âyet ve hadislerin açıklamalarını şu şekilde özetledik:

Allah’a ulaştıracak gerçek vesile, takvâ ile amel-i salihten ibarettir. Kur’ân ve Sünnet bizi doğruca bu vesilelere yönlendirir.

Salih zatlar da eğer Allah’a ve Resulüne itaate, sadece Allah rızası için Kur’ân ve Sünnet dairesinde hayırlı işler yapmaya vesile oluyorlarsa, onlar da bu yaptıkları sebebiyle vesile, daha doğrusu vesilenin vesilesi sayılabilirler.

Ancak amel-i salih yerine onların şefaatini vesile olarak saymak doğru değildir.

Ayrıca onlar da herkes gibi Allah huzurunda hesap verecek ve ancak kendi vesileleri sebebiyle kurtuluşa erecek olan kimselerdir.

Unutulmamalı: Sadece bir tane dünya hayatımız var. Ve bu hayat, boş hayallerle avunarak tüketilecek bir sermaye değildir.

İster âhiret, ister dünya işleri itibarıyla olsun, kurtuluştan ne anlıyorsanız hepsinin çözümü bu formüldedir: takvâ, Allah’ın rızasına ulaştıracak vesile, cehd ve gayret.

Programın video kaydını buradan izleyebilirsiniz:

UTESAV organizasyonuyla gerçekleşmekte olan ve daha önce MÜSİAD Genel Merkezinde yapılmakta olan Kur’an Buluşmaları, salgın sebebiyle bir müddettir https://www.youtube.com/erdemlihayat adresinden Cumartesi sabahları 7:30-8:30 arasında canlı olarak yayınlanıyor.