Hayatı hayat yapan sır: Kur'an kavramları


*


Bütün mü’minlere hitaben “Allah’ın nimetini hatırlayın” diye başlıyordu Mâide sûresinin 11. âyeti. Kur’an Buluşmalarının geçtiğimiz haftaki bölümünde biz de Allah’ın nimetlerini hatırlamaya çalıştık

İlk adımımız, “nimet” kavramına hayatımızda çok geniş bir yer açmak şeklinde oldu. Çünkü üzerimizdeki İlâhî nimetlerin her taraftan bizi kuşatmış olduğunu gördük. Bu durum da, hayata Kur’ân’ın bize öğrettiği kavramların ışığında bakmamız gerektiğini bir kere daha gösterdi.

UTESAV organizasyonuyla gerçekleşmekte olan Kur’an Buluşmalarının 286. bölümünde, “nimet” kavramıyla ilgili olarak başlıca şu tesbitleri yaptık:

 • Nimet: Varlık âleminin üzerindeki perdeyi kaldırarak herşeyi gerçek mahiyetiyle gösteren bir kavram.
 • Göklerde ve yerde olan şeyler ve cereyan eden hadiseler bu kelime ile asıl kimliğine kavuşur ve birer nimet olarak belirir.
 • Bütün bu nimetlerin tam hedefinde ise insan vardır. İnsan, bütün organ, duygu ve yetenekleriyle, kâinattaki bütün nimetlerden faydalanacak şekilde yaratılmıştır.
 • Ancak bunları görebilmek için, kâinata Kur’ân’ın gösterdiği yerden bakmak şarttır.
 • Nimetleri hatırlamak, Nimet Vericiyi hatırlatır; o da insanın Allah katındaki değerini hatıra getirir. İnsan, Mün’im’i hatırlamakla, kendisinin şerefli mevkii hakkında bir farkındalık yakalamış olur.
 • Dünya nimetleri gelir ve geçer; ama geçenlerin yerine yenisi gelir. Çünkü Mün’im bâkidir.
 • Nimetlerin Allah tarafından gönderildiğini bilmek, insanı kıskançlık, cimrilik, bencillik, başa kakma gibi kötü huylardan da korur.
 • Nimetlerin ve Mün’im’in farkında olmak, bundan önceki âyetlerde ve diğer âyetlerde geçen takvâ, adalet, salih amel gibi kavramları hayata geçirecek olan en önemli bir unsurdur. Çünkü bunlar, her taraftan bizi kuşatmış bulunan ve devam etmekte olan nimetleri veren tarafından bize bildirilen hayat formülleridir. Fani dünyanın nimetlerini ebedî bir âlemde devam ettirecek olan şey de işte bu kavramlardır.

Bütün bu tesbitler de bizi şöyle bir sonuca getirdi:

 • Din, dilde başlar, dilde biter.
 • Bize Müslümanca yaşamayı Kur’ân ve Sünnet öğretir.
 • Öğrenmenin ilk adımı ise, herşeyi doğru ismiyle öğrenmektir. Kur’ân’ın kavramları bize Müslüman gibi düşünmeyi ve Müslüman gibi yaşamayı öğretir.
 • Bu kavramlar yerini başka kelime ve kavramlara birer ikişer terk etmeye başladığı zaman, biz de Müslüman kimliğimizden adım adım uzaklaşmaya başlamışız demektir.
 • Onun için, Kur’ân kavramlarının dilimizde yer etmesi için sürekli bir gayret içinde olmayı prensip edinelim. Hayatımız bu kavramlarla şekillensin. Fert fert, aile aile, ilh. bu şuuru toplumda hakim hale getirmek için göstereceğimiz en küçük bir gayretin bile boşa gitmeyeceğini hatırdan çıkarmayalım.

Kur’an Buluşmalarının 286. bölümünü buradan izleyebilirsiniz:

Erdemli Hayat projesi kapsamında gerçekleştirilen ve daha önce MÜSİAD Genel Merkezinde yapılmakta olan Kur’an Buluşmaları, salgın sebebiyle bir müddettir https://www.youtube.com/erdemlihayat adresinden Cumartesi sabahları 7:30-8:30 arasında canlı olarak yayınlanıyor.