İslâm nimetini tamamlayan âyetler


*

Kur’ân-ı Kerimin en son nazil olan ahkâm âyeti, 283. Kur’an Buluşmasının gündemindeydi. Bu âyet-i kerimede Yüce Allah İslâm nimetini tamamladığını müjdeliyor ve son olarak bazı hükümleri bildiriyordu.

Mâide sûresinin 3-5. âyetlerini okuduğumuz Buluşmada, insana yasaklanmış olan yiyecekler sayılırken, bu arada falcılık ve kehanet türü faaliyetlerin de kesin bir şekilde yasaklanmış bulunduğunu gördük.

Aynı âyetler, bu arada, Ehl-i Kitabın kestiği hayvanların da yenebileceğini bildiriyor, ayrıca Ehl-i Kitaptan iffetli kadınları nikâhlama izni veriyordu.

Buluşmanın sonunda, bu âyetlerin çağrıştırdığı bazı önemli noktaları şu tesbitlerle özetledik:

  • İnsan, Yer ve Gökler Rabbinin en üstün bir surette yarattığı ve Kendisine muhatap aldığı şerefli bir kulu, yeryüzündeki aziz bir misafiridir.
  • Allah Teâlâ insana verdiği değerini ona akıl vermekle, peygamberler gönderip yol göstermekle, yerde ve gökte olan şeyleri onun hizmetine sunmakla göstermiştir.
  • Bütün mahlûkatını onlara lâyık rızıklarla besleyen Allah, en temiz, en güzel, en zengin rızıklarını da insana tahsis etmiştir.
  • Bütün temiz yiyecekler insana helâl kılınmış; bu aziz misafire lâyık olmayan pis, iğrenç ve zararlı şeyler ise yasaklanmıştır.
  • Bu yasaklarda, aynı zamanda insana yönelik bir eğitim de mevcuttur: hayatın bütün alanlarında temiz-habis ayrımı insana gösterilmekte ve hangi nimetlerin ona lâyık olduğu ve Rabbinin nazarındaki yüksek mevkiinden düşmemek için nelerden uzak durması gerektiği ona öğretilmektedir.
  • Allah’ın çizdiği sınırlara riayet etmekle, insan, aynı zamanda, bütün bu nimetlerin gerçek sahibinin Allah olduğunu, Onun izni olmaksızın ve Onun adını anmadan bu nimetlerden faydalanma hakkının bulunmadığını ilân etmekte, bir nevi şükür görevini yerine getirmektedir.
  • Hayatın devamını sağlayan en önemli ve sürekli unsurun yiyecekler olması, imanın bütün hayata yayılmasını sağlamakta, Allah’ın emir ve yasaklarına riayet edenleri belirgin bir şekilde ortaya çıkarmakta ve mü’minlere sürekli bir itaat şuuru aşılamaktadır. En son inen ahkâm âyetinin bu konunun ayrıntılarına girmiş olması bu bakımdan da dikkat çekicidir.

Kur’an Buluşmalarının 10 Ekim Cumartesi günkü bölümüne ait kesintisiz video kaydını buradan izleyebilirsiniz:

UTESAV organizasyonuyla Erdemli Hayat projesi kapsamında gerçekleştirilen ve daha önce MÜSİAD Genel Merkezinde yapılmakta olan Kur’an Buluşmaları, salgın sebebiyle bir müddettir https://www.youtube.com/erdemlihayat adresinden Cumartesi sabahları 7:30-8:30 arasında canlı olarak yayınlanıyor.