Mutlu ve sağlıklı ailenin kodları Nisâ sûresinde


*

Nisâ sûresinin aile ilgili âyetleri, UTESAV’ın 280. Kur’an Buluşmasında ana gündem maddesiydi.

Toplu bir şekilde gözden geçirdiğimiz Nisâ sûresi, daha ilk âyetinde ilk insanın yaratılışını, ilk insan ile beraber ailenin kuruluşunu ve aile etrafında beşer âleminin vücut buluşunu dikkatimize sunuyor, sonra da âyet âyet bu çekirdek etrafında toplum hayatını düzenliyor, bu arada aile ve toplum hayatını tehdit eden tehlikelere karşı da bizi uyarıyordu.

Resulullahın (s.a.v.) “iki zayıf” olarak nitelediği yetimler ve kadınlar, yine ilk âyetlerden başlamak üzere özel bir şekilde mercek altına alarak hakları vurgulu bir şekilde belirleniyordu.

Aile içi ihtilâflar ve hak ihlâlleri de Nisâ sûresinin âyetlerinde ele alınan konular arasındaydı. Ancak her zaman olduğu gibi bu konuda da Kur’ân’ın irşadları ıslah ve tamir hedefine dönük irşadlardı. Bugün Batıdan ithal edilen formüllerin şiddeti ve hak ihlâllerini daha da körüklediği ve problemi çözecek yerde iyice içinden çıkılmaz hale getirdiği gerçeği karşısında şu tesbiti yaptık:

“Hatâları düzeltmeye, örtmeye, affetmeye teşvik eden, bağışlayıcılığı insanî değerlerin en üzerinde gösteren ve kulları hem kendi İlâhî rahmet ve mağfiretten alabildiğine istifadeye ve hem de Esmâ-i Hüsnânın eseri olan affedicilik ahlâkıyla bizzat bezenmeye yönlendiren bu dinin mensupları, bu üstün özelliklerden uzaklaşmaları sebebiyle içine düştükleri durumlardan kurtulmak için İlâhî kaynağa yönelecekleri yerde engizisyon zihniyetinin ürünü olan ve insanlar arasında kin, husumet ve intikam duygularından başka birşey uyandırmayan “çözüm” yollarına yönelip şiddeti şiddetle, haksızlığı daha büyük zulümle önlemeye kalktıkları takdirde, topluma fesattan başka birşey kazandırmış olmazlar. Ve bu yaptıklarının karşılığı olarak da, herşeyi kuşatan İlâhî rahmetten kendilerini mahrum etmiş olurlar.”

Kur’an Buluşmalarının bundan sonraki bölümünden itibaren Maide sûresi okunacak.

280’inci bölümün kesintisiz video kaydını buradan izleyebilirsiniz:

UTESAV organizasyonuyla “Erdemli Hayat” projesi kapsamında gerçekleştirilen ve daha önce MÜSİAD Genel Merkezinde gerçekleşen Kur’an Buluşmaları, virüs salgını sebebiyle şimdilik sadece https://www.youtube.com/erdemlihayat adresinden her hafta Cumartesi günleri 19:00-20:00 arasında yayınlanıyor.