Kur'an ve Hadiste Hz. İsa'nın inişiKur’ân-ı Kerim, Hz. İsa aleyhisselâm ile ilgili olarak geçmişe ve geleceğe yönelik haberler veriyor ve Yahudiler ile Hıristiyanların yanlış bilgi ve iddialarını düzeltiyor.

Kur’an Buluşmalarının 6 Haziran’daki 272. bölümünde, Nisâ sûresinin Hz. İsa ile ilgili 156-159. âyetlerini okuduk.

Bu âyetlerin mealleri şu şekilde idi:


[İsrailoğullarının maruz kaldığı cezalar] inkârları ve Meryem’e pek büyük bir iftira atmaları yüzündendir.

Bir de “Allah’ın Resulü Meryem oğlu İsa’yı öldürdük” demeleri yüzündendir. Onu ne öldürdüler, ne de çarmıha gerdiler; ancak şüpheye düşürüldüler. İsa hakkında anlaşmazlığa düşenler de bu konuda şüphe içindedirler. Onların bildiği birşey yoktur; sadece zan peşine takılıyorlar. Onu kesin olarak öldüremediler.

Fakat Allah onu kendisine yükseltti. Allah ise Azîz ve Hakîmdir.

Kitap Ehlinden hiç kimse yoktur ki, ölümünden önce İsa’ya inanmasın. Kıyamet gününde ise İsa onlar hakkında şahitlik edecektir.


Âyetlerle ilgili açıklamaların ışığında ise başlıca şu tesbitleri yaptık:

İsa aleyhisselâm ile ilgili olarak âyette kesin olarak bildirilen hususlar:

Yahudiler onu öldürmedi / çarmıha da gerilmedi.

Onu Allah vefat ettirdi / ettirecek.

Hadislerde manevî tevatür seviyesine ulaşan bilgi: Tekrar yeryüzüne inecek.

Ancak peygamber olarak inmeyecek.

Hıristiyan ve Yahudiler de ölmeden önce onun gerçek durumunu öğrenecek.

Kıyamet gününde İsa aleyhisselâm Kitap Ehli hakkında şahitlik edecek.

Ne var ki, İsa aleyhisselâm ile ilgili olarak verilen haberlerin çok açık ve net olmaması, bazı problemlerin doğmasına da yol açıyor, bu durum da mü’minleri bir imtihan karşısında bırakıyordu. Bu problemlerin başlıcalarını da şu başlıklar altında topladık:

Sahte İsa ve sahte mehdîler.

Şöhret ve makam düşkünlerinin meydana getirdiği kirlilik.

Bir tarafta “İsa inecek, Mehdi gelecek” avuntusuyla, diğer tarafta da onlara cevaben “İsa inmeyecek, Mehdi gelmeyecek” iddiasıyla ümmetin havanda su döven insanların heba olan enerjileri.

Nisâ sûresinin 156-159. âyetlerini okuduğumuz 272. Kur’an Buluşmasına ait kesintisiz video kaydını buradan izleyebilirsiniz:

UTESAV’ın Erdemli Hayat projesi kapsamında düzenlenmekte olan ve daha önce MÜSİAD Genel Merkezinde gerçekleşen Kur’an Buluşmaları, virüs salgını sebebiyle şimdilik sadece https://www.youtube.com/erdemlihayat adresinden Cumartesi günleri 19:00-19:30 arasında yayınlanıyor.