İlimde derinleşenlere Kur'an övgüsüİlimde derinlik sahibi olanlara Kur’ân’ın verdiği müjdeler, 273. Kur’an Buluşmasının ana konusu idi. Bu müjdeyi, Yüce Allah Nisâ sûresinin şu mealdeki 162. âyetinde veriyordu:

Onlardan [Ehl-i Kitaptan] ilimde derinlik sahibi olanlar ile sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden mü’minlere, namazlarını dosdoğru kılanlara, zekâtlarını verenlere, Allah’a ve âhiret gününe iman edenlere gelince, Biz onlara pek büyük bir mükâfat vereceğiz.

Bu müjdelere muhatap olan ilim sahipleri, sadece Yahudi ve Hıristiyan âlimlerinden Müslüman olanları değil, dinî olsun olmasın bütün bilim branşlarını kapsıyor ve gerek sosyal bilimler, gerekse tabii bilimlerin bütün branşlarında Rabbini bulan ve Ona teslim olan bütün bilim adamlarını kucaklıyordu.

Bu müjdeler, aynı zamanda, yüzeysel bilginin insan için yeterli olmadığını, hattâ yanıltıcı ve tehliklei dahi olabileceğini de ortaya çıkarıyordu.

Bu bilgiler ışığında Nisâ 162’yi incelerken şu tesbitleri yaptık:

  • Kur’ân-ı Kerim, Ehl-i Kitabın inkârları, düşmanlıkları ve İslâm toplumu için arz ettikleri tehlike üzerinde durduktan sonra, bu tanımların Ehl-i Kitabı bütün fertleriyle birden kapsamadığını gösteriyor ve içlerinden iman edenlerin bulunduğunu hatırlatarak onları büyük ödüllerin beklediğini haber veriyor.
  • Âlimlere çok büyük bir mükâfat vaad ediliyor.
  • İnsanlar ilimde derinleşmeye teşvik ediliyor / aynı zamanda, yüzeyde kalan bilginin tehlikesine de işaret var.
  • Namaz ve zekât, Müslümanların hem fert ve hem de toplum hayatlarının merkezine yerleştiriliyor.

273’üncü Kur’an Buluşmasının tam video kaydını buradan izleyebilirsiniz:

UTESAV’ın Erdemli Hayat projesi kapsamında düzenlenmekte olan ve daha önce MÜSİAD Genel Merkezinde gerçekleşen Kur’an Buluşmaları, virüs salgını sebebiyle şimdilik sadece https://www.youtube.com/erdemlihayat adresinden Cumartesi günleri 19:00-19:30 arasında yayınlanıyor.