Kur'an'dan Ehl-i Kitap hakkında uyarılarEhl-i Kitap ve Yahudiler ile ilgili uzunca bir uyarı listesi 271. Kur’an Buluşmasının gündemi idi.

30 Mayıs Cumartesi günkü Buluşmada okuduğumuz Nisâ sûresinin 153-161. âyetleri, İsrailoğullarının lânetlenmesine sebep teşkil eden kötülüklerine dair şöyle bir listeyi bize hatırlattı:

 • Peygamberlerine “Bize Allah’ı göster” diye meydan okumak.
 • Buzağıyı ilâh edinmek.
 • Tur Dağı üzerlerine kaldırılmış halde ettikleri yeminden dönmek.
 • Cumartesi yasağını çiğnemek.
 • Ahidlerine sadık kalmamak.
 • Allah’ın âyetlerini inkâr etmek.
 • Peygamberleri öldürmek.
 • “Kalplerimiz örtülü” demek.
 • Hz. Meryem’e iftira etmek.
 • “İsa’yı öldürdük” demek.
 • Pek çok kimseyi Allah yolundan saptırmak.
 • Faiz yemek.
 • Halkın malını haksız yere yemek.

Tabii, bu listede yer alan suçlara karşılık Musa aleyhisselâmın onlara nasıl bir sabır ve sükûnet içinde muamele ettiğini de bu arada görmüş olduk.

Kur’ân-ı Kerim, bir taraftan İsrailoğullarının bu suçları sebebiyle lânetlenmiş bulunduğunu bize bildirirken, bir taraftan da Musa aleyhisselâmın onlara olan muamelesindeki itidali, örnek alınacak bir peygamber hasleti olarak bize gösteriyordu.

Bununla beraber, bu sabır ve itidalin hiçbir zaman onlardan gelecek tehlikelere karşı duyarsızlık halini almaması da gerekiyordu.

Ayrıca, İsrailoğullarına ait bu kötü huylardan herhangi birisinin bize bulaşıp da bizi onlara benzetmemesi için dikkatli bulunmak da bizden beklenen davranışlar arasındaydı.

Kur’an Buluşmasının 271. bölümüne ait video kaydını buradan izleyebilirsiniz:

UTESAV’ın Erdemli Hayat projesi kapsamında düzenlenmekte olan ve daha önce MÜSİAD Genel Merkezinde gerçekleşen Kur’an Buluşmaları, virüs salgını sebebiyle şimdilik sadece https://www.youtube.com/erdemlihayat adresinden Cumartesi günleri 19:00-19:30 arasında yayınlanıyor.


Image by Foto-Rabe from Pixabay