Orta yolcuları lânetleyen âyetler

Ramazan ayının son gününün son saatlerini Kur’an Buluşmasının 270. bölümüyle mühürlemek nasip oldu.

Bu buluşmada okuduğumuz Nisâ sûresinin 150-152. âyetlerinde şöyle buyuruluyordu:

Allah’ı ve peygamberlerini inkâr eden, “Kimine inanır, kimini reddederiz”  diyerek Allah ile peygamberlerinin arasını ayırmak ve böyle bir orta yol bulmak isteyenlere gelince:

Öyleleri gerçek kâfirlerin tâ kendisidir. Biz ise o kâfirlere aşağılayıcı bir azap hazırlamışızdır.

Allah’a ve peygamberlerine hiçbirini ayırt etmeksizin iman edenlere ise Allah mükâfatlarını verecektir. Zira Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.

Bu âyet-i kerimeler, bize zaman zaman “orta yol” olarak görünen bazı şeylerin makbul bir yol olmak bir yana dursun, büyük bir tehlike teşkil edebileceğini açık bir nümuneyle gösterdi.

Âyetlerin bize verdiği derslerin ışığında şu tesbitleri yaptık:

Peygamberlerin bir kısmına inanıp bir kısmına inanmamak, iman ile küfür arasında bir orta yol bulmaya çalışmak anlamına gelir. Kur’an bunu doğrudan “küfür” olarak nitelemiş ve

Orta yol her zaman doğru yol demek değildir / iyi ile kötü, doğru ile yanlış arasındakine orta yol denmez.

Bütün peygamberlere iman etmeyi, aynı zamanda peygamberlerin bildirdiği şeylerin bütününe de hiçbir şeyi ayırt etmeden inanmak şeklinde anlamak gerekir.

Kur’ân-ı Kerimde geçen peygamberler kıssalarındaki emir ve nehiyler, aksine bir karine olmadıkça bizi de bağlar.

Aralarında ayırım yapmamak, iman cihetiyledir; Allah’ın onlara birbirlerinden farklı üstünlükler vermiş olması bu durumu etkilemez.

UTESAV’ın Erdemli Hayat projesi kapsamında düzenlenmekte olan ve daha önce MÜSİAD Genel Merkezinde gerçekleşen Kur’an Buluşmaları, virüs salgını sebebiyle şimdilik sadece https://www.youtube.com/erdemlihayat adresinden Cumartesi günleri 19:00-19:30 arasında yayınlanıyor.

Kur’an Buluşmalarının 270. bölümüne ait kesintisiz video kaydını şu bağlantıdan izleyebilirsiniz:


Image by enriquelopezgarre from Pixabay