Yıldızlar işte böyle doğuyor

Göklerin derinliklerinde bir yıldız yetiştirme çiftliği!

Samanyolunun uydu galaksilerinden Büyük Macellan Bulutu içinde yer alan Tarantula Bulutsusunda, büyük bir hızla yıldızlar yaratılıyor. Üstelik bu yıldızlar Güneşten çok daha büyük; aralarında Güneşin 10 milyon misli parlaklığa ulaşan yıldızlar var.

Bulutsunun toplam kütlesi Güneşin 450 bin misli olarak hesaplanıyor. Yalnız bu yıldızlar çok büyük olduğu için hızlı yaşayıp genç ölüyorlar. En yaşlısı birkaç milyon yaşında olan yıldızların önünde ancak birkaç milyon senelik bir ömür daha var. Uzay ölçeğinde bakıldığında, bu, göz açıp kapayıncaya kadar geçen bir zaman diliminden ibaret kalıyor. Bu görünüşüyle, Tarantula Bulutsusunu, göz alıcı bir şekilde parlayıp sönerken semâda rengârenk desenler çizen bir büyük havai fişeğe de benzetebiliriz.

“Hem semavat yüzünde, öyle bir haşmet içinde bir parlamak ve bir zînet içinde bir tebessüm var ki; Sâni’-i Zülcelal’in ne kadar muazzam bir saltanatı, ne kadar güzel bir san’atı olduğunu gösterir. Donanma günlerinde kesretli elektrik lâmbaları, sultanın derece-i haşmetini ve terakkiyat-ı medeniyede derece-i kemalini gösterdiği gibi; koca semavat o haşmetli, zînetli yıldızlarıyla Sâni’-i Zülcelal’in kemal-i san’atını ve cemal-i san’atını, öylece nazar-ı dikkate gösteriyorlar.”