Risale-i Nur'da Kur'ânî tefekkür yöntemleri

Kur’ân’ın en önemli emirlerinden birisini “tefekkür” teşkilediyor. Ve bu emir, tıpkı namaz, oruç veya zekât gibi, farz bir vazife olarakhepimizi bağlıyor. Risale-i Nur ise, Müslümanların nice zamandır ihmalettikleri bu farz vazifeyi tekrar canlandıran bir eğitim programını bizesunuyor.

İİKV organizasyonuyla gerçekleşmekte olan TefekkürDerslerinin son bölümünde, Risale-i Nur’un Kur’ân-ı Kerim ışığında bize sunduğutefekkür yöntemlerine bir nebze olsun göz atmaya çalıştık. Sunumlu olarak yayınlananbu dersin ana başlıkları:

Kur’ân’da tefekkür emirleri: Bizi, Allah’ınkâinattaki âyetleri üzerinde tefekkür etmeye çağıran yüzlerce âyetten bazıörnekler.

Tefekkür levhaları: Bu âyetler ışığında Risale-iNur’un tıpkı gözümüz önündeki bir manzaranın resmini çizercesine kâinatıbirbirine bakan iki levha halinde tasvir edişi.

Dünyanın mahiyeti: Bu tefekkür levhaları içindedünyanın taşıdığı anlam.

Tesbih eden varlıklar: Tefekkür levhaları içindebütün varlıkların durumu. Kur’ân’ın onları “hamd ile tesbih eden varlıklar”olarak tasviri.

Nasıl tesbih ediyorlar: Herşey Allah’ı tesbih ediyor,ancak biz onların tesbihini nasıl anlayabiliriz?

Hem tesbih, hem müsebbih: Varlıkların her biri,Allah’ı tesbih eden bir dil; ama aynı zamanda onların kendileri de daha büyükbir dil içinde birer tesbih kelimesi.

Kâinatın tesbihatı ve insanın camiiyeti: Her birikendi lisanıyla Allah’ı tesbih eden varlıklara mukabil, bütün varlıklarıntesbihatını  anlayabilen insanınmahiyeti.

İnsanın iki tefekkürü: Âfâkî tefekkür ve enfüsîtefekkür.

İnsanlık tarihine bakış: Kur’ân-ı Kerimin insanlıktarihinden verdiği örneklere ibretle bakış ve bunlar üzerinde tefekkür.

Risale-i Nur’un metodu: Tefekkürde Risale-i Nur’ûntakip ettiği Kur’ânî metod.

Tefekkürname: Mesnevî-i Nuriyenin Arapça orijinalindeyer alan bir tefekkürnamenin tercümesi.

Tefekkür Derslerinin 8. bölümüne ait sunum dosyasını PPS vePDF olarak şu adreslerden indirebilir, programın video kaydını da aşağıdakibağlantıdan izleyebilirsiniz:

PPS için: https://www.slideshare.net/mitimek4/tefekkr-231066745

PDF için: https://www.slideshare.net/mitimek4/tefekkr-231066784