Toplum hayatı için altın öğütler

Kur’an Buluşmalarının 255’inci bölümünde okuduğumuz âyetler, Müslüman toplulukları ve her seviyedeki yöneticiler için altın öğütlerle dolu idi.

UTESAV organizasyonuyla MÜSİAD genel merkezinde gerçekleşen Buluşmada, Nisâ sûresinin 113-114. âyetlerinden nasibimizi aradık. Âyetlerde şöyle buyuruluyordu:

Eğer Allah’ın sana lütuf ve rahmeti olmasaydı, onlardan bir topluluk seni şaşırtmaya niyetlenmişti. Onlar ancak kendilerini şaşırtıyorlar; sana da bir zarar veremezler. Çünkü Allah sana Kitabı ve Hikmeti  indirmiş ve bilmediklerini sana öğretmiştir. Gerçekten de senin üzerinde Allah’ın pek büyük bir lütuf ve keremi vardır.

Onların fısıldaşmalarının çoğunda bir hayır yoktur — ancak bir sadakayı, bir ma’rûfu veya insanların arasını bulmayı teşvik eden kimse bundan müstesnadır. Bunu Allah rızası için yapana Biz pek büyük bir mükâfat vereceğiz.

Bu âyetlerden çıkardığımız derslere gelince, bunların başlıcaları şu şekilde idi:

  • İftira ile ilgili âyetten sonra geldiğine göre, yönetim ve hüküm mevkiindekiler başta olmak üzere ümmete bir uyarı: Sizi şaşırtmaya çalışacak kimseler olabilir ve olacak; bunlara karşı Kitap ve Hikmete sarılın, bilmediklerinizi öğrenmeye çalışın.
  • Bir meselenin içyüzünü öğrenmeden onu savunmak veya onunla ilgili hüküm vermek doğru değildir.
  • Taraflardan herhangi birinin Müslüman, diğerinin gayrımüslim oluşu onlardan birine meyletmeyi caiz kılmaz.
  • Bilmediklerini öğrenme yolu: Kitap ve Hikmete teslimiyet / bunu ihsan-ı İlâhî takip eder.
  • Şaşırtma teşebbüslerinin hedefi sadece Hz. Peygamber (s.a.v.) olacak değildir.
  • Ümmetinin bu teşebbüslerden korunması da ancak Allah’ın lütuf ve rahmeti sayesinde mümkün olur. Onun da vasıtaları Kitap ve Hikmettir / Sünnettir.
  • Bunlara sarılanlara Allah bilmediklerini de öğretir ve onlar Allah’ın pek büyük lütuflarına mazhar olurlar.
  • En büyük lütuflar: Kitap, Hikmet, bilmediğini öğrenmek.
  • İlim ve hikmetin üstünlüğüne vurgu: Bu doğrudan doğruya Allah’ın ihsanıdır.
  • İnsan iyilikleri kendisinden değil, doğrudan doğruya Allah’ın lütuf ve ihsanı olarak bilmelidir.

Programın kesintisiz video kaydını izlemek için tıklayınız:

Herkese açık olarak cereyan eden Kur’an Buluşmaları Cumartesi sabahları 6:50’de kılınan sabah namazından sonra simit-peynir-çaydan meydana gelen bir kahvaltı ikramını takiben 7:30’da başlıyor ve 9:00’a kadar devam ediyor.

Programda hanımlara da yer ayrılmış bulunuyor.