Şuûnat âlemlerine kısa bir bakış

Kâinattaki her varlığı ve her hadiseyi birer “eser” olarak görünce, insanın gözünde bütün âlem muhteşem bir sanat sergisi halini alıyor.

Bütün bu eserlerin arkasında, onları ortaya çıkaran harikulâde fiiller belirmeye başlıyor.

O fiillerin üzerinde de, Kâinat Hâlıkının bin bir Esmâ-i Hüsnâsı okunuyor.

Ve o Esmâ-i Hüsnânın arkasında ise, o isimleri tecellîye sevk eden “şuûnât”ın varlığı öyle aşikâr bir şekilde kendisini belli ediyor ki, bütün kâinat bir “hüsün ve muhabbet” deryasına gark oluyor.

İşte o zaman insan, kendisini her taraftan bir muhabbetle sarılmış olarak buluyor ve kendi değerini anlıyor.

1 Şubat Cumartesi günkü Tefekkür Derslerinde Risale-i Nur’un şuûnat ile ilgili bahislerine bir giriş yaptık. Bu dersin tam video kaydını aşağıda bulacaksınız. Risale-i Nur’un şuûnat ile ilgili ayrıntılı bahislerini ve bunların dayandığı âyet ve hadisleri ise 15 Şubat Cumartesi günündeki Tefekkür Dersinde inceleyeceğiz.

Tefekkür Dersleri, Cumartesi sabahları 10:30-12:00 arasında, Iraklı âlim İhsan Kasım Salihî ile Ümit Şimşek arasında dönüşümlü olarak cereyan ediyor ve İİKV’nin Facebook ve Youtube hesaplarından canlı olarak izlenebiliyor.

Herkese açık olarak cereyan eden derslerde hanımlar için de yer ayrılmış bulunuyor.