Zalim kanunların mağdurlarına bir teselli olsun


***

Bir sade vatandaşımız, ülkenin ve dünyanın içinde bulunduğu durumlar karşısında çözümler üreterek bunları “iktidar vaadleri” olarak bir yerlere not ediyor. Kimseye “Şöyle şöyle yapın” demiyor; dese de kimsenin kulak asmayacağını herkes gibi o da biliyor. Sadece, “Üzerimde vebal kalmasın” kabilinden, “Ben iktidara gelince şunu şunu yapacağım” diyerek insanlığa karşı bir vaadde bulunmuş oluyor. Bize de bu vaadleri duyurmak kalıyor. Bismillâh deyip başlıyoruz. Sade vatandaşımız diyor ki:

28 Şubat döneminde haksız şekilde hüküm giyen onca insan hapishanelerde çürüyor.

Bu yetmiyormuş gibi, Allah’ın evliliğe ehil kabul ettiği, Resulünün de teşvik ettiği yaşta evlenen binlerce insan, Batı’nın şeytanlarına uyan bir kısım politikacıların koyduğu zalim kanunlar sebebiyle yıllardır hapis yatıyorlar ve hergün bu mağdurlara yenileri ekleniyor.Ülkenin yönetiminde bulunanlar ise bu feryatlara tamamen kulak tıkamış durumda. Sade vatandaş olarak bunları hizaya çekecek imkânım yok. Ama iktidara geldiğim takdirde ne yapacağımı çok iyi biliyorum:

Evvelâ, mağdurların tamamını, mağduriyet miktarlarıyla birlikte tesbit edeceğim. Meselâ 5 bin küsur mağdura toplam olarak 40 bin yıllık hapis cezası uygulanmış olsun diyelim.

Sonra, bu mağduriyetlerde rol alanların tesbitine sıra gelecek. Teklifi hazırlayan, oy veren, savunan, imzalayan, yürürlüğe koyan, alkışlayan, ilh. kim varsa, sorumluluk derecesine göre belirlenmiş katsayılarla hesaplanacak bir yönteme göre, bu 40 bin senelik cezayı bölüşecekler ve çekecekler.

Ayrıca, mağdurlara, kendilerinin ve ailelerinin mağduriyetlerini giderecek bir şekilde tazminat ödettireceğim. Tabii bu tazminatlar da devletin değil, yukarıda bahsi geçen sorumluların kesesinden çıkacak.

Bu kadar cezayı fazla ağır bulacaklar için hatırlatalım: Allah’ın cezası bundan çok, ama çok daha şiddetlidir; o hiçbir mağdurun en küçük bir hakkını zayi etmez. Onlar şimdilik bu kadarlık ceza ile idare ededursunlar; mahşer gününde hesabın bakiyesi tamamlanır. Bu arada, yarın öbür gün “Nasıl olsa güç bizde” diyerek lâyüs’el bir şekilde milletin mukadderatıyla oynayacak kimselere de bir ibret dersi verilmiş olur.

Daha başka iktidar projelerinde buluşmak üzere hoşçakalın sevgili vatandaşlarım.

***

İlk yayın tarihi: 1 Eylül 2018