Kur'an Buluşmasında "ülü'l-emre itaat" konuşuldu

Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, Peygambere ve sizden olan ülü’l-emre de itaat edin. Birşeyde anlaşmazlığa düştüğünüz zaman onu Allah’a ve Peygambere  havale edin — eğer Allah’a ve âhiret gününe inanıyorsanız. Bu daha hayırlıdır; neticesi de daha güzeldir.

“Ülü’l-emir” ve “itaat” kavramlarını içine alan Nisâ sûresinin 59. âyeti, geçtiğimiz Cumartesi (28 Eylül) günkü Kur’an Buluşmasının konusuydu.

UTESAV organizasyonuyla MÜSİAD genel merkezinde cereyan eden Buluşmada, “ülü’l-emr” ifadesiyle kastedilen heyetler ve yöneticilerle ilgili âyet, hadis ve ulemâ yorumlarını özetledik.

Daha önceki Kur’an Buluşmalarında çeşitli vesilelerle ele aldığımız “itaat” kavramını da bu âyetin ışığında ve daha değişik bir açıdan inceledik.

Bu arada, okumakta olduğumuz âyet ön planda İslâm toplumunun yönetimini konu olarak alsa da, mânâsının her seviyedeki toplulukların yönetimini de kapsamına alan ve toplum hayatının bütün safhalarında mü’minleri başarı, huzur ve mutluluk yollarına ileten öğütler içerdiğini vurguladık.

Yöneticilerin şûrâya karşı sorumlu oldukları, mutlak surette adaletli davranmakla yükümlü bulundukları, adaleti terk ettikleri takdirde “sizden olan ülü’l-emr” tanımından çıkarak itaate liyakatlerini kaybedecekleri, ders boyunca temas ettiğimiz tesbitler arasındaydı.

Kur’an Buluşmalarının 237. bölümüne ait kesintisiz video kaydını şu bağlantıdan izleyebilirsiniz:

Erdemli Hayat projesi kapsamında cereyan eden Kur’an Buluşmaları, MÜSİAD’ın Çobançeşme’deki genel merkezinde Cumartesi sabahları 7:00-7:30 arasında sunulan ve simit-peynir-çaydan meydana gelen kahvaltıyı müteakip 7:30’da başlıyor ve 9’a kadar devam ediyor.