Kıyamet gününün şahitlikleri

Kur’an Buluşmalarının 232. bölümüne damgasını vuran konular arasında en önemlisi, kıyamet gününün şahitlikleri oldu.

Peygamberlerin ümmetlerine şahit tutulacağını, Âhirzaman Peygamberinin (s.a.v.) ise bu ümmet hakkında şahitliğe çağırılacağını bildiren Nisâ sûresinin 41. âyeti, Peygamberimizi ağlatan âyet olarak şöhret bulmuştu. Ve bu durum, müfessir Âlûsî’yi şöyle bir sual sormaya sevk ediyordu:

“Şahitlik edecek olan kimsenin gözlerinden yaşlar boşanıyorsa, kendileri hakkında şahitlik edilecek olanların hali ne olmalı?”

Buluşmada, konuyla ilgili âyet, hadis ve yorumları şu tesbitlerle özetledik:

  • Kıyamet gününün şahitliği, bütün insanların, cinlerin, meleklerin ve bütün mahlûkatın önünde cereyan edecektir.
  • Allah’ın Elçisinden bize ulaşan emaneti nasıl karşıladığımız sorusunu – müsbet ve menfi ihtimalleriyle – ciddî ve sürekli bir murakabe konusu yapmak gerekir.
  • Bu dünyada Peygamberine rol biçmeye kalkışanların, Peygamberin şahitliği karşısında düşecekleri durumdan da her zaman Allah’a sığınmalı.

29 Haziran Cumartesi günü UTESAV organizasyonuyla MÜSİAD Genel Merkezinde gerçekleşen Kur’an Buluşmasında okuduğumuz Nisâ sûresinin 43. âyeti ise, içkinin yasaklanma süreci içindeki bir merhaleyi işaret ediyor, ayrıca, suyun bulunmadığı durumlarda abdest ve gusül için bize teyemmüm kolaylığını sağlıyordu.

İçkinin yasaklanma sürecini incelerken, uzun bir zaman aralığına yayılan bu süreç içinde inen âyetlerin nasıl bir bütünlük ortaya çıkardığını ve bir medeniyet inşasında nasıl bir seyir takip ettiğini not ettik.

Teyemmüm ise, bir yandan İslâm dininin hem temizlik konusuna verdiği önemi, hem de bir kolaylık dini oluşunu ortaya çıkaran hikmetlerle dolu bir konu idi.

Bu konularla ilgili ayrıntıları, aşağıdaki video kaydından kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

UTESAV tarafından düzenlenen Kur’an Buluşmaları, Eylül-Mayıs döneminde her Cumartesi, yaz döneminde ise ayda bir olarak, MÜSİAD’ın Çobançeşme’deki genel merkezinde cereyan ediyor. gerçekleşen Buluşmalar sabah 7:00-7:30 arasında simit, peynir ve çaydan meydana gelen kahvaltı ikramıyla, 7:30-9:00 arasında sunumlu olarak gerçekleşiyor.

Bundan sonraki Kur’an Buluşması yine aynı mekânda 27 Temmuz Cumartesi sabahı gerçekleşecek.