Erkekler kavvâm, kadınlar saliha ve itaatkâr

Kur’an Buluşmalarının 228. bölümünde gündemimizin başlıca madde, Nisâ sûresinin aile hayatıyla ilgili önemli hükümler içeren 34. âyeti idi.

Bu âyet-i kerimede Allah Teâlâ, fıtrî sebeplerden ötürü aile reisliği mes’uliyetini erkeklere veriyor ve onları, kadınları geçindirmek ve koruyup kollamakla yükümlü tutuyordu.

UTESAV organizasyonuyla MÜSİAD’ın Çobançeşme’deki genel merkezinde gerçekleşen Kur’an Buluşmasında, konuyu âyet ve hadisler ile tefsirlerin ışığında ele aldık ve özetle şu tesbitleri yaptık:

  • Erkekler kendilerine has biyolojik ve psikolojik özellikleriyle, kadınlar da kendilerine has biyolojik ve psikolojik özellikleriyle, muayyen alanlarda yekdiğerine üstün kılınmışlardır.
  • Ailenin bakım ve sorumluluğunu üstlenecek olan taraf, kendisine verilen özellikler sebebiyle, erkek tarafıdır.
  • Aileyi geçindirmek, koruyup kollamak, idare etmek, kadınlar ve sair aile fertlerinin ihtiyaçlarını karşılamak gibi görevler, aile reisi (kavvâm) olarak erkeğin omuzlarındadır.
  • Miras dağıtımında erkek ve kız kardeşler arasındaki farklılığın sebebi de budur. Kadının mirastan aldığı pay bütünüyle kendisine aittir; erkeğin aldığı payda ise kadının nafakası da vardır.
  • Geçimini ve korunup gözetilmesini erkeğe yükleyen kadın ise “saliha” ve “itaatkâr” olarak nitelenmiştir.
  • Bu görev ve sorumluluk dağılımı, Kur’ân’ın ve kâinatın birbirini tefsir eden kitaplar oluşunun neticesidir.

Âyet-i kerimede yer alan ve hangi kadınların hangi şartlar altında “dövülebileceğini” bildiren hüküm de, bu arada, ilgili hadisler ve Resulullah ile Sahabenin uygulaması ışığında ele alındı ve ve şu noktalar üzerinde duruldu:

  • “Dövme” konusu bir emir değil, belirli şartlara mahsus bir ruhsattır.
  • Bu ruhsatın kullanılmaması durumunda bir sorumluluk doğmaz. Yanlış kullanımı halinde ise sorumluluk doğar. (Âyetin sonundaki tehdide dikkat!)
  • Ne Resulullah’tan, ne de Sahabenin ileri gelenlerinden, hanımlarını dövdüklerine dair bir vak’a intikal etmemiştir.

20 Nisan Cumartesi sabahı gerçekleşen 228. Kur’an Buluşmasının kesintisiz video kaydı:

UTESAV organizasyonuyla MÜSİAD’ın Çobançeşme’deki genel merkezinde gerçekleşen Kur’an Buluşmaları, Cumartesi sabahları 7:00’de simit-peynir-çaydan meydana gelen bir kahvaltı ikramını takiben 7:30’da başlıyor ve 9:00’a kadar devam ediyor.

Programda hanımlar için de yer ayrılmış bulunuyor.