Miras hükümlerinin temelinde toplum düzeninin kodları var

Nisâ sûresinin 11-14. âyetlerini okuduğumuz 222. Kur’an Buluşmasında, miras dağılımını ve bu dağılımın dayandığı esasları inceledik.

Bu arada, sûrenin başından beri vurgu yapılan aile bağlarının miras âyetleriyle son derece sağlam bir şekilde takviye edildiğini gördük. Ve, gerek miras hükümleri üzerinde oynamak suretiyle, gerekse daha başka yollardan aileyi hedef alan teşebbüslerin toplum hayatı üzerinde çok büyük bir tehdit oluşturduğunu tesbit ettik.

 • Kızlar ve kadınlar mirasta pay sahibidir / “Erkeğe iki kız hissesi” tabiri, kız hissesini referans yapmıştır.
 • Sûrenin ilk âyetinden itibaren akrabalık bağına vurgu var / kâinatın düzeni ve sosyal hayat bu esas üzerinde dönüyor.
 • Erkek ve kadın farklılığı ve bu farklılıklara göre karşılıklı olarak birbirini tamamlama, hayatın temelinde yatan formüldür.
 • Toplum ölçeğinde baktığımız zaman, bu İlâhî sistemde kesin ve açık bir görev / sorumluluk dağılımı görülüyor.
 • Bu dağılımda ailenin sorumluluğu ve geçim erkeğin üzerindedir / nesep de babanın üzerinden devam eder.
 • Kız çocuğu mirastan bir hisse alır ve bunun tasarrufu tamamen kendisine ait olur.
 • Erkek iki hisse alır, evlendiğinde kadının geçimini de üstlenir.
 • Genel ölçekte adalet sağlanmış, bu arada servet yakın akraba içinde muhafaza edilmiş olur.
 • Bu sistemi herhangi bir yerinden değiştirmeye kalkmak, tıpkı kâinattaki ekolojik dengeye müdahale etmek gibi, sonunda her tarafa sirayet eden bir fesat halini alabilir.
 • Aile yapısını ve aile içindeki ilişki ve görev ve sorumluluk dağılımını etkileyecek müdahalelerde toplumu ifsad etme potansiyeli mevcuttur.
 • Kur’an medeniyetinde esas olan birbirinin eksiğini tamamlama, yardımlaşma ve diğergâmlıktır / tarafları eşit hale getirip rekabete sevk etmek bu sistemi temelinden bozar.
 • Özellikle ilhamını Kur’ân’a ve İslâm medeniyetine yabancı mihraklardan alan mühendislik teşebbüslerinin aile ve toplum hayatını ifsad etmesi kaçınılmazdır.

222’nci Kur’an Buluşmasının tam video kaydı:

UTESAV organizasyonuyla MÜSİAD’ın Çobançeşme’deki genel merkezinde cereyan eden Kur’an Buluşmaları, Cumartesi sabahları 7:00’de simit-peynir-çaydan meydana gelen bir kahvaltı ikramını takiben 7:30’da başlıyor ve 9:00’a kadar devam ediyor.

Programda hanımlar için de yer ayrılmış bulunuyor.