. . . Ve Ahmet Taşgetiren haklı çıktı

İslâmî camianın önemli isimlerinden Ahmet Taşgetiren’in kuruluşundan bu yana emek verdiği Altınoluk dergisi ile yolu ayrıldı.

Ahmet Taşgetiren, bu ayın başlarında katıldığı bir televizyon programında “12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat döneminde yazdım, kendimi bu zamandaki kadar kısıtlı bir duygu içinde görmedim” şeklinde bir cümle kullanmış, bunun üzerine sosyal ve asosyal medyanın tümünde birden bir linç kampanyasının hedefi haline gelmişti.

Son olarak, Taşgetiren’den, 33 yıldır hizmet ettiği Altınoluk dergisi ile Karar gazetesindeki yazıları arasında bir tercih yapması istendi. Taşgetiren, yazılarından vazgeçmeyeceğini bildirince, derginin doğumundan bu yana kesintisiz şekilde devam eden bir beraberlik sonlanmış oldu.

Altınoluk dergisi, 1986 Mart’ında Taşgetiren’in attığı “Andını Hatırla” başlığıyla yayın hayatına atılmıştı. Derginin ilk sayısında, o zaman Tercüman gazetesinde çalışmakta olan Ahmet Taşgetiren’in “Sonsuz Bîat” başlıklı yazısı, Ahmed Maraşlı imzasıyla yayınlanmıştı. Yazı, şu ifadelerle sona eriyordu:

Bîat, zor günün sözleşmesidir. Zor günde yaşanacak, bir sözleşmedir. Bütün şartları zordur.

Allah soruyor: “Muhammed ölür veya öldürülürse ökçelerinizin üzerinde gerisin geriye mi döneceksiniz?”

Bu sorunun altında “Hani bîat etmiştiniz” ihtarı gizlidir. Bu ihtarı Hazret-i Peygamber’in vefat ettiği gün Hazreti Ebu Bekir Hazreti Ömer’in sakalından tutarak yapar.

Elinde kılıç “Kim Muhammed öldü derse boynunu vururum” diye dövünen Hazret-i Ömer’i sarsar ve;

“Kim Muhammed’e tapıyorsa, bilsin ki o ölmüştür. Kim Allah’a tapıyorsa o bakidir; Ölmez!” der.

İslam’ın zor gününü görenler, içlerinde bîat sıcaklığı hissediyorlarsa, bir “Lebbeyk, lebbeyk” diyebilme heyecanı yaşıyorlarsa, bir feda oluş duygusuna ulaşabiliyorsa, hala diriliklerini kaybetmemişler demektir. Mü’min bîatini sık sık yenileyen insandır. İçinde hep bir bîat sınavı yapan, yüreği ilk bîatle son bîat arasında buluşturandır. Bîat, İslam’ı yaşamanın ve yaşatmanın bedelini belirler. O bedeli ödemeye hazır olanlar, ümit olunur ki, Allah huzuruna onun sevgili Peygamberi ile elele tutuşmuş olarak gireceklerdir.

Otuz üç yıl önce bir Mart sayısıyla yayın hayatına başlayan Altınoluk dergisi, önümüzdeki Mart ayından itibaren yoluna Ahmet Taşgetiren’siz devam edecek.

İslâmî camianın önde gelen yazarlarından Ahmet Taşgetiren, geçtiğimiz yıllarda Star gazetesinde yazmakta iken, bazı yazılarının sansürlenmesi üzerine yazılarına son vermiş, uzunca bir aradan sonra da Karar gazetesinde yazmaya başlamıştı.

***

Ahmet Taşgetiren’in tartışma konusu olan televizyon konuşmasıyla ilgili yazımız:

İstibdat muhabbeti