"Hakkı söylemek ne rızkı geciktirir, ne de eceli yaklaştırır"

Kur’ân-ı Kerimin Yahudi ve Hıristiyanlarla ilgili uyarıları, aynı zamanda bizi de kendimize çekidüzen vermeye çağıran uyarılardır. Biz de, geçtiğimiz haftanın Kur’an Buluşmasında Âl-i İmrân sûresinin 187. âyetini okurken, “Bu âyetteki ikazlardan bizim de bir payımız var mı?” sorusuna cevap aradık.

Âyet-i kerime, Yahudi ve Hıristiyanların, Allah’a verdikleri söze rağmen, kendilerine indirilmiş olan kitabı olduğu gibi açıklamadıklarını ve bazı hakikatleri gizlediklerini haber veriyordu.

Bu âyetin ışığında dönüp kendimize baktığımız zaman, “Acaba hakkı hiçbir zaman gizlememek, birtakım menfaatler veya korku sebebiyle bazı hakikatleri eğip bükmemek” gibi hususlarda gerçekten Müslümanca davrandığımızı mı görüyoruz, yoksa birtakım çıkar, korku, vehim, vesvese gibi sebepler bizi Kitap Ehli gibi davranmaya mı sevk ediyor?

UTESAV organizasyonuyla MÜSİAD genel merkezinde gerçekleşen Kur’an Buluşmalarının 211. bölümünde bu soruların cevabını ararken karşımıza çıkan âyet ve hadislerden bazıları şunlar oldu:

İsrailoğullarından kâfir olanlar, hem Davud’un, hem de Meryem oğlu İsa’nın diliyle lânetlendiler. Bunun sebebi de onların isyan etmiş olmaları ve hadlerini aşıp durmalarıydı.

Onlar kötülük işlediklerinde birbirlerini bundan alıkoymazlardı. Ne kötü birşeydi işleyip durdukları!

Mâide, 5:78-79

Kendisine bir ilim sorulup da bunu gizleyen kimseye kıyamet  gününde  ateşten  bir  gem  vurulur.

Ebû Dâvud, İlim: 9; Tirmizi, İlim: 3

Sizden birinin insanlardan korkusu, bildiği hakkı söylemesine engel olmasın.

Müsned, 3:92

Sizden biri, Allah için söylenecek bir sözü gerektiren bir durumla karşılaştığı zaman o sözü söylemekten çekinerek kendisini küçük düşürmesin.

Çünkü Allah “O sözü söylemekten seni alıkoyan neydi?” diye soracak.

Kul “İnsanlardan korktum yâ Rabbi” diyecek.

Allah “Halbuki korkmana Ben daha lâyıktım” buyuracak.

Müsned, 3:47

Sizden birinin insanlardan korkusu, gördüğü veya şahit olduğu bir hakkı söylemekten onu alıkoymasın.
Çünkü hakkı söylemek ne eceli yaklaştırır, ne de rızkı uzaklaştırır.

Müsned, 3:50

211’inci Kur’an Buluşmasını tam kaydını aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz: