"Cinsel yönelimlere" Diyanet hoşgörüsü
Diyanet İşleri Başkanlığı, kurumlara vereceği manevî danışmanlık hizmetlerinde kişilerin “cinsel yönelimlerini” de dikkate alacak.
Bu husus, Diyanet İşleri Başkanlığının sitesinde ilgili kişi ve kuruluşların görüşlerine açılan “Manevî Danışman Ulusal Meslek Standardı” adlı belgede yer alıyor.[1]
Söz konusu belge, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Meslekî Yeterlilik Kurumu arasında imzalanan protokol gereğince, MYK’nın moderatörlüğünde hazırlandı.
Belgenin “Tutum ve Davranışlar” başlıklı bölümünde, “manevî danışmanlar” için “Hizmet alanların sosyal, kültürel, etnik, cinsel yönelim, cinsel kimlik ve engel durumlarına duyarlı olmak” şartı getiriliyor.

Bilindiği gibi, “cinsel yönelim” deyimi, İstanbul Sözleşmesinde ve bu sözleşmeye uygun şekilde hazırlanan belgelerde eşcinsellik başta olmak üzere her türlü cinsel sapıklıkları kapsayacak şekilde kullanılıyor.[2] Hattâ, pedofili ve zoofili gibi bugün için suç sayılan davranışların dahi bütün kanunların üzerinde bulunan İstanbul Sözleşmesi uyarınca masumiyet kazanmasının önünde hiçbir engel bulunmuyor.[3]
Diyanet İşleri Başkanlığının herkesten önce uymakla yükümlü bulunduğu Kur’ân-ı Kerim ise, cinsel sapıklıkları, Lût kavminin şahsında, “âlemlerde daha önce hiç kimsenin işlemediği” lânet ve helâk sebebi fiiller olarak sayıyor.
“Manevî Danışmanlık Hizmetlerinin Ulusal Meslek Standardı” bu haliyle yürürlüğe girdiği takdirde, Diyanet İşleri Başkanlığının manevî danışmanları, karşılaştıkları her türlü cinsel sapıklığa normal davranış muamelesi yapmak zorunda bırakılacak.
Manevi Danışman Ulusal Meslek Standardı ile ilgili görüş ve önerilerin https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr/detay/154/manevi-dan%C4%B1%C5%9Fman-ulusal-meslek-standard%C4%B1-haz%C4%B1rland%C4%B1 adresinde yer alan “Görüş ve Değerlendirme Formu”na işlenerek 05.10.2018 tarihine kadar manevidestek@diyanet.gov.tradresine gönderilmesi gerekiyor.