Peygambere itaat = Allah'a itaat

1

De ki: Allah’a ve Peygambere itaat edin. Yüz çevirecek olurlarsa, bilsinler ki Allah kâfirleri sevmez.

ÂL-İ İMRÂN, 3:32

***

2

Allah’a ve Resulüne itaat edin ki size merhamet edilsin.

ÂL-İ İMRÂN, 3:132

***

3

Kim Allah’a ve Resulüne itaat ederse, Allah da onu, ebediyen kalmak üzere, altlarından ırmaklar akan Cennetlere yerleştirir. Asıl büyük bahtiyarlık işte budur.

Her kim de Allah’a ve Resulüne isyan eder ve Onun çizdiği sınırları aşarsa, Allah da onu ebediyen kalmak üzere ateşe sokar. Onun için aşağılayıcı bir azap vardır.

NİSÂ, 4:13-14

***

4

Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, Peygambere ve sizden olan yöneticilere de itaat edin. Birşeyde anlaşmazlığa düştüğünüz zaman onu Allah’a ve Peygambere  havale edin—eğer Allah’a ve âhiret gününe inanıyorsanız. Bu daha hayırlıdır; neticesi de daha güzeldir.

NİSÂ, 4:59

***

5

Biz hangi peygamberi gönderdiysek, Allah’ın izniyle kendisine itaat edilsin diye gönderdik. Eğer onlar da kendilerine zulmettikleri zaman sana gelip Allah’tan af dileseler ve Peygamber de onlar için af dileseydi, elbette Allah’ı tövbeleri kabul edici ve çok merhametli bulacaklardı.

NİSÂ, 4:64

***

6

Kim Allah’a ve Peygambere itaat ederse, işte onlar Allah’ın nimetlere eriştirdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdir. Bunlar ise ne güzel arkadaştır!

NİSÂ, 4:69

***

7

Peygambere itaat eden, Allah’a itaat etmiş olur. Yüz çevirene gelince, Biz seni onların üzerine bekçi göndermedik.

NİSÂ, 4:80

***

8

Allah’a da itaat edin, Peygambere de itaat edin; onlara karşı gelmekten kaçının. Eğer yüz çevirecek olursanız şunu bilin ki, Peygambere düşen, açıkça bildirmekten ibarettir.

MÂİDE, 5:92

***

9

Sana ganimetlerden soruyorlar. De ki: Ganimetler Allah’a ve Resulüne aittir.  Allah’tan sakının ve aranızı düzeltin. Eğer mü’min iseniz, Allah’a ve Resulüne itaat edin.

ENFÂL, 8:1

***

10

Ey iman edenler! Allah’a ve Resulüne itaat edin; işitip durduğunuz halde ondan yüz çevirmeyin.

ENFÂL, 8:20

***

12

Ey iman edenler! Size hayat verecek şeye çağırdığı zaman, Allah’a da, Resulüne de cevap verin. Bilin ki Allah kişiyle kalbinin arasına girer ve siz Onun huzurunda toplanırsınız.

ENFÂL, 8:24

***

 

11

Allah’a ve Resulüne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin; yoksa yılgınlığa düşersiniz, gücünüz de elden gider. Bir de sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.

ENFÂL, 8:46

***

13

Mü’min erkekler ve mü’min kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği tavsiye eder, kötülükten sakındırır, namazı dosdoğru kılar, zekâtı verir, Allah’a ve Resulüne itaat ederler. İşte onlara Allah rahmet edecektir. Şüphesiz ki Allah’ın kudreti herşeye üstündür, hikmeti ise herşeyi kuşatır.

TEVBE, 9:71

***

14

Aralarında hüküm vermek için Allah’a ve Resulüne çağırıldıkları zaman, mü’minlerin sözü, ancak “İşittik ve itaat ettik” demekten ibarettir. İşte onlar kurtuluşa erenlerin tâ kendileridir.

Kim Allah’a ve Resulüne itaat eder, Allah’tan korkar ve Ona karşı gelmekten sakınırsa, işte onlar murada ermiş olanlardır.

NUR, 24:51-52

***

15

De ki: Hem Allah’a itaat edin, hem Peygambere itaat edin. Yüz çevirirseniz, onun yüklendiği sorumluluk kendisine, sizin yüklendiğiniz de kendinizedir. Ona itaat ederseniz doğru yolu bulursunuz. Peygambere düşen ise açıkça tebliğden başka birşey değildir.

NUR, 24:54

***

16

Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin, Peygambere itaat edin; böylece rahmete erişirsiniz.

NUR, 24:56

***

17

“Allah’tan korkun ve bana itaat edin.” (Bu, birçok âyette peygamberlerin ağzından nakledilen bir sözden. Bundan, bütün peygamberlerin kavimlerine böyle hitap ettiği anlaşılıyor.)

***

18

Sizden Allah’a ve Resulüne itaat eden ve güzel işler yapanlara ödüllerini iki kat veririz. Onlar için Biz ardı arkası kesilmeyecek bir rızık hazırlamışızdır.

Evlerinizde ağırbaşlılıkla oturun, eski Cahiliyet döneminin açılışı gibi açılıp saçılmayın, namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin, Allah’a ve Resulüne itaat edin. Ey Ehl-i Beyt,  Allah sizden her türlü pisliği gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.

AHZÂB, 33:31, 33

***

19

Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve sözün doğrusunu söyleyin.

Tâ ki Allah işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah’a ve Resulüne itaat ederse, pek büyük bir murada ermiş demektir.

AHZÂB:70-71

***

20

Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, Peygambere itaat edin de yaptıklarınızı boşa çıkarmayın.

MUHAMMED, 47:33

***

21

Savaşa katılmamakta köre vebal yoktur, sakata vebal yoktur, hastaya vebal yoktur. Kim Allah’a ve Resulüne itaat ederse, Allah onu altlarından ırmaklar akan Cennetlere yerleştirir. Kim yüz çevirirse, onu da acı bir azapla cezalandırır.

FETİH, 48:17

***

22

Bedevîler “İman ettik” dediler. De ki: Siz iman etmediniz. “İslâma girdik” deyin; çünkü iman henüz kalbinize girmedi.  Eğer siz Allah’a ve Resulüne itaat ederseniz, Allah yaptıklarınızdan hiçbir şeyi zayi etmez. Şurası gerçek ki, Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.

HUCURAT, 49:14

***

23

Peygamberle gizli konuşmadan önce sadaka vermekten[1] korktunuz da mı bunu yapmadınız? Yine de Allah sizi bağışladı. Siz de namazı dosdoğru kılmaya bakın, zekâtı verin, Allah’a ve Resulüne itaat edin. Zira Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.

MÜCADELE, 58:13

[1] Peygamberimizle özel olarak görüşme talepleri onu bunaltacak ve mü’minlerin işleriyle meşgul olmaktan alıkoyacak bir seviyeye ulaşınca, onunla özel görüşme talebinde bulunanlara sadaka verme mecburiyeti getirilmişti. Getirilen bu önlem hedefine ulaştıktan sonra bu yükümlülük kaldırılmıştır.

***

24

Hem Allah’a itaat edin, hem Peygambere itaat edin. Yüz çevirecek olursanız, elçimize düşen, açıkça bildirmekten ibarettir.

TEGABÜN, 64:12