"Sizden olmayanları sırdaş edinmeyin"

“Sizden olmayanları sırdaş edinmeyin” buyuruyor Yüce Allah. Ve devamında, bu kimselerin özelliklerini sayıyor, onlardan gelecek tehlikeler hakkında bizi ciddî şekilde uyarıyor.

179’uncu Kur’an Buluşmasında incelediğimiz Âl-i İmrân sûresinin 118-120’nci âyetlerinde bu kimselerin özellikleri şu şekilde sayılıyordu:

  • Size kötülük yapmakta kusur etmezler
  • Sıkıntıya düşmenizi isterler
  • Düşmanlıkları ağızlarından taşar; gönüllerinde sakladıkları ise daha büyük
  • Sizi sevmezler
  • Kitabın bütününe / bütün kitaplara inanmazlar
  • Size “İnandık” diye yalan söylerler
  • Size duydukları kin yüzünden parmaklarını ısırırlar
  • Size gelen iyilik onları üzer, kötülük sevindirir

Bu özelliklerin, Ehl-i Kitap olan ve olmayan kâfirler ile münafıkları kapsamakla birlikte, Müslümanlar arasında da yayılma istidadı gösterdiği de, tesbitler arasında yer aldı.

UTESAV organizasyonuyla MÜSİAD’ın Sütlüce’deki genel merkezinde gerçekleşen Kur’an Buluşmaları, Cumartesi sabahları 7:00’de kılınan sabah namazı ve onu takiben ikram edilen simit-peynir-çaydan mürekkep bir kahvaltı ikramıyla başlıyor ve 7:30-9:00 arasında sunumlu olarak cereyan ediyor.

Kur’an Buluşmalarında hanımlar için de yer ayrılmış bulunuyor.