Kur'an zafer müjdeleriyle dolu

Savaşta Allah Teâlâ’nın mü’minlere yardımı, nusret ve zafer vaadi, yine Kur’an Buluşmalarının gündemindeydi.

UTESAV organizasyonuyla gerçekleşen 182’nci Kur’an Buluşmasında, Âl-i İmrân sûresinin 127-129’uncu âyetlerini okuduk.

Bu âyetlerin ilkinde, Yüce Allah mü’minlere meleklerle yardım göndermesindeki hikmeti “kâfirlerden bir kısmının kökünü kazımak, yahut onları hüsran içinde geri döndürmek” olarak açıklıyordu.

Kur’ân-ı Kerim’in aynı konudaki daha başka âyetlerini okuduğumuzda da aynı mealde müjdelerle karşılaştık:

Allah’a ve Resulüne karşı çıkanlar, tıpkı daha öncekilerin aşağılandığı gibi aşağılanıp kahrolacaklar. Çünkü Biz apaçık âyetlerimizi indirmiş bulunuyoruz. Onları inkâr edenler için hor ve hakir edici bir azap vardır.
Mücadele, 58:5

Ve peygamberler fetih istedi. Ve herbir inatçı zorba hüsrana düştü.
İbrahim, 14:15

Allah o kâfirleri, emellerine erişememiş halde, öfkeleriyle geri gönderdi. Sonuçta, mü’minlere savaşta Allah kâfi geldi. Çünkü Allah karşı konulmaz kuvvet sahibidir; Onun gücü herşeye üstün gelir.

Kitap Ehlinden onlara arka çıkanları da Allah kulelerinden indirdi ve kalplerine korku saldı. Siz de onlardan kimini öldürdünüz, kimini esir aldınız.

Böylece Allah sizi onların yerlerine, yurtlarına, mallarına ve daha ayak basmadığınız topraklara vâris kıldı. İşte Allah’ın gücü herşeye yeter.
Ahzâb, 33:25-27

Bu arada, Allah’a ve Resulüne karşı çıkmaktan vazgeçip mü’minlerin safına iltihak edenlere Allah Teâlâ’nın rahmet ve mağfiretiyle muamele edeceğine dair müjdeler de, dersin konuları arasındaydı.

Dersin tamamını şu bağlantıdan izleyebilirsiniz:

UTESAV organizasyonuyla MÜSİAD’ın Sütlüce’deki genel merkezinde gerçekleşen Kur’an Buluşmaları, Cumartesi sabahları 7:00’de kılınan sabah namazı ile onu takip eden ve simit-peynir-çaydan meydana gelen bir kahvaltı ikramıyla başlıyor ve 7:30-9:00 arasında sunumlu olarak cereyan ediyor.

Kur’an Buluşmalarında hanımlar için de yer ayrılmış bulunuyor.