Ümmeti ümmet yapan sırİçinizden hayra çağıran, iyiliği teşvik eden, kötülükten sakındıran bir ümmet bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerin tâ kendileridir.
Âl-i İmrân sûresi, 3:104
UTESAV’ın bu defaki Kur’an Buluşmasında başlıca konularımız “ümmet, hayır, ma’ruf ve münker” kavramları oldu.
MÜSİAD’ın Sütlüce’deki genel merkezinde gerçekleşen 172. Kur’an Buluşmasında, Âl-i İmrân sûresinin 104’üncü âyetini okuduk.
“Hayra çağıran, ma’rufu emredip münkerden sakındıran bir topluluk” tanımını tahlil ederken, “hayır” kavramının bir ruh gibi bir Müslüman hayatının bütün safhalarına nüfuz ettiğini gördük.
Emr-i bilma’ruf ve nehy-i anilmünker görevinin anlam ve kapsamını, bu görevi kimlerin ne şekilde yerine getirmesi gerektiğini âyet ve hadislerin ve önde gelen âlimlerimiz tarafından yapılan açıklamalar ışığında gözden geçirdik.
Uluslararası Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfının (UTESAV) “Erdemli İş Adamı” projesi çerçevesinde 2013 başından bu yana devam eden Kur’an Buluşmaları, Cumartesi sabahları saat 7:00-9:00 arasında MÜSİAD’ın Sütlüce’deki genel merkezinde gerçekleşiyor.
Programımız simit-peynir-çay’dan meydana gelen bir kahvaltı ikramı ile başlıyor, 7:30’dan itibaren de sunum ve onu takiben soru-cevaplarla devam ediyor.
Herkese açık olarak cereyan eden Kur’an Buluşmalarında hanımlar için de yer ayrılmış bulunuyor.

kaynak: yazarumit.com