Hayatın formülü: İmanını koru, kul hakkından sakın


İmanlarına şirk gölgesi düşürmemiş olanlar için Kur’ân-ı Kerimin verdiği müjde, Bir Ayet Bir Hadis programının 23. bölümündeki âyet bölümünde bir yandan gönüllerimizi ferahlandırırken, diğer yandan da imanımızın üzerinde nasıl titrememiz ve onu her türlü şirk gölgesinden titizlikle korumamız gerektiği konusunda da önemli bir uyarı teşkil etti.

Okuduğumuz âyet-i kerimede şöyle buyuruluyordu:

İman eden ve imanlarına zulüm bulaştırmamış olanlar — korkudan emin olmak işte onların hakkıdır; doğru yolda olanlar da onlardır. (En’am, 6:82).

Bu âyet-i kerimenin ışığında yaptığımız değerlendirmeleri şu noktalarda özetledik:

·       Bu dünyada en önemli iş, imanı korumak olmalıdır. Hattâ, kulun Allah’a ortak koşma niyeti bulunmasa dahi, şirk bulaşığı olan işler dahi, “imana bulaşma” riski sebebiyle, çok büyük tehlike olarak görülmeli ve duyarlılık asla kaybedilmemelidir. Allah’ı sever gibi başkalarını sevmek, Allah’tan korkar gibi başkalarından korkmak Kur’ân-ı Kerimde sakınılacak çok büyük tehlikeler olarak gösterilmiştir.

***

Programın hadis bölümünde ise kul haklarının önemini dile getiren şu mealdeki hadis-i şerif vardı:

Ümmetimin müflisi o kimsedir ki, kıyamet gününde namazı, orucu ve zekâtıyla gelir; ancak şuna sövmüş, buna iftira atmış, onun malını yemiş, ötekinin kanına girmiş, berikine vurmuştur. O kimse yaptıklarının hesabını vermek için oturduğunda, bu onun hasenatından, şu onun hasenatından derken sevapları tükenince, onların günahları buna yüklenir ve sonunda o kimse Cehenneme atılır. İşte müflis budur. (Müslim, Birr: 74; Tirmizî, Kıyamet: 2).

Kul hakkı ile ilgili olarak yaptığımız değerlendirmeler de şu noktalar etrafında cereyan etti:

·       Büyük günahların çoğu kul haklarıyla ilgilidir.

·       İnsanın üzerinde Allah’ın hakkından başka yaratılmışların hukuku da vardır ve bunlar çok kâinat kadar geniş bir alana yayılmıştır.

·       Aile ve akrabadan başlamak üzere bütün insanlara, topluma, canlı ve cansız varlıklara, çevreye, kısacası bütün varlık âlemine uzanan dairelerde herkesin sorumlulukları vardır. Bu dairelerin herhangi birinde ortaya çıkacak bir ihmal veya ihlâl, kıyamet gününün büyük mahkemesinde insanı sorumlu duruma düşürür.

·       En küçük bir iyilik veya kötülük dahi Hesap Gününde ortaya çıkarılacağına ve tek tek hepsi muhasebede yer alacağına göre, bu dünyada en küçük bir iyiliği de, en küçük bir kötülüğü de küçümsememek gerekir.

*** 

Bir Ayet Bir Hadis programının 23. bölümüne ait video kaydını aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

Programın yeni bölümleri ile ilgili duyuruları almak için kanala ücretsiz abone olmayı unutmayınız:

https://www.youtube.com/watch?v=CYDn6ARWk1E&t=1582s