Haftanın gündeminde ayet ve hadisler


On yılı aşkın bir süredir devam eden 392 bölümlük Kur’an Buluşmaları, bu yaz başından itibaren yerini Bir Ayet Bir Hadis adlı programa bıraktı.

Bu defa, sıra gözetmeksizin, her hafta bir âyet-i kerime ile bir hadis-i şerifi konu olarak alıyor ve yine öncelikli olarak âyet ve hadislerin ışığında ve zamanımızın anlayış ve ihtiyacını da  dikkate almak suretiyle inceliyoruz.

Program daha öncekilere nispetle daha kısa; 30 dakika civarında sürüyor. (Belki biraz daha kısaltabilirsek daha iyi olacak gibi.) Tabii, yine sunum şeklinde, âyet ve hadisler ve programın ana mesajları ekrana yazılı olarak geliyor.

Programın ana hedefi, bu âyet ve hadisleri hafta boyunca kendi âlemimizin gündeminde tutabilmek. Bunun için, daha sonra da not alınarak yayının tekrar izlenmesini tavsiye ediyoruz. Her hafta bir âyetin ve bir hadisin tekrarlanarak ve üzerinde tefekkür edilerek gündemde tutulması, zaman içinde önemli bir bilgi birikiminin yanı sıra, hayatımızı Kur’an ve Hadisin öğretileri ışığında düzenlemek açısından inşaallah önemli bir farkındalık sağlayacaktır. Gerek yayın sırasında mesajlarınızla, gerekse yayın sonrasında yorumlarınızla yapacağınız katkıların da programdan istifadeyi arttıracağında şüphe yoktur.

Bir Ayet Bir Hadis programı https://www.youtube.com/@yazarumitsimsek adresinde her Salı günü 20:45’te canlı olarak başlıyor ve yayından sonra da aynı adreste devamlı olarak yer alıyor. Gerek bu program, gerekse YouTube üzerinden yapacağımız diğer yayınlar hakkında haberdar olmak için https://www.youtube.com/@yazarumitsimsek adresine ücretsiz olarak abone olmayı unutmayınız.

Şu ana kadarki programlarda okunan âyet ve hadisleri de bu arada sıralayalım:

 

Birinci bölüm

Ayet: “Onlar boş şeylerden yüz çevirenlerdir.” (Mü’minun, 23:3).

Hadis: “Bütün insanlara iyilik yapmak için malınız yetmez, ama güleryüzünüz ve güzel ahlâkınız hepsine yetsin.” (el-Müstedrek (Hakim), no. 431-432; el-Camiu's-Sağîr, 2530).

 

İkinci bölüm

Ayet: “İşte şu âhiret yurdunu, Biz yeryüzünde büyüklük taslayıp bozgunculuk yapmak istemeyen kimselere nasip ederiz. Âkıbet, Allah’a karşı gelmekten sakınanlarındır.” (Kasas, 28:83).

Hadis: “Allah’ın kullarından en hayırlı olanları, Allah’ı zikretmek için güneşe, aya, yıldızlara
ve gölgelere tefekkürle bakanlardır.” (Müstedrek (Hakim), no. 164).

“Ebu’d-Derdâ’: Allah'ın kulları arasında Allah'ın en çok sevdiği kimseler, Allah'ı insanlara sevdirenler ve güneş ile aya tefekkürle bakanlardır.” (Müstedrek (Hakim), no. 165).

 

Üçüncü bölüm

Ayet: “Kim şükrederse kendisi için şükretmiş olur.” (Neml, 27:40; Lokman, 31:12).

Hadis: “Yolda Müslümanlara eziyet veren şeyleri temizle.” (Müslim, Birr: 131 (2618); İbn Mâce, Edeb: 7 (3681); Müsned, 18932).

  

Dördüncü bölüm

Ayet: “Sizin Mevlânız Allah’tır. O ise yardımcıların en hayırlısıdır.” (Âl-i İmran, 3:150).

Hadis: “Huzeyfe b. el-Yeman: Resulullahtan herkes hayrı sorarken ben şerri sordum. Çünkü hayrı tanıyordum. ‘Ya Resulallah, bu hayırdan sonra şer olacak mı?’ diye sordum. ‘Ya Huzeyfe, Allah'ın kitabını öğren ve onda olanlara tâbi ol’ buyurdu ve bunu üç kere tekrarladı.” (Müsned, 5:386 (23671/23282); Ebu Davud, Fiten: 1 (4246)

 

Beşinci bölüm

Ayet: “Size ne oluyor ki Allah’tan öyle bir büyüklük ummuyorsunuz?” Nuh, 71:13.

Hadis: “Kalpleriniz onun üzerinde birleştiği sürece Kur'ân'ı okuyun. Onun üzerinde ihtilâfa düşecek olursanız hemen kalkın.” (Buharî, 5061; Müslim, 2667).

 

Altıncı bölüm

Ayet: “Hanginiz daha güzel işler yapacaksınız diye sizi sınamak için ölümü de, hayatı da yaratan Odur.  Onun kudreti herşeye üstündür; O çok bağışlayıcıdır.” (Mülk, 67:2).

Hadis: “Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin. (Buharî, İlim: 11 (69); Müslim, Cihad ve Siyer: 6 (1732); Ebu Davud, Edeb: 20 (4835)).

 

Yedinci bölüm

Ayet: “And olsun, size kendi içinizden öyle bir elçi geldi ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir. O size çok düşkün, mü’minlere çok şefkatli, çok merhametlidir.” Tevbe, 9:128.

Hadis: “Onun ahlâkı Kur’ân idi.” (Müsned, 25302; Buharî, el-Edebü’l-Müfred, 308).

*** 

Abone olmayı unutmayınız: https://www.youtube.com/@yazarumitsimsek