Çekirdekten ağacı, geceden sabahı çıkarmak

  

En'am sûresinin 95-96. âyetlerini okuduğumuz 379.  Kur'an Buluşmasının özeti ve video kaydı

Ölüden diri, diriden ölü çıkarma, tohum ve çekirdeklerden canlı bir ağacı ve gecenin karanlığından sabahı çıkarma şeklinde her gün iç içe olduğumuz iki büyük mucize, 379. Kur’an Buluşmasının gündemiydi.

UTESAV organizasyonuyla gerçekleşen Buluşmada, En’am sûresinin şu mealdeki 95-96. âyetlerini okuduk:

Taneleri ve çekirdekleri yaran Allah’tır. O ölüden diriyi çıkarır; diriden ölüyü çıkaran da Odur. Allah işte budur. Nasıl oluyor da döndürülüyorsunuz?

Gecenin karanlığından sabahı yarıp çıkaran da Odur. O geceyi dinlenme için, Güneş ile Ayı da hesap için yaratmıştır.  Bu, kudreti herşeye üstün olan ve herşeyi hakkıyla bilen Allah’ın çizdiği kaderdir.

Bu âyetlerle birlikte bizi tefekküre davet eden diğer âyetleri de dikkate alarak yaptığımız incelemelerde başlıca şu sonuçlara vardık:

·         Hayat bir yoktan yaratıştır. Canlı vücudu cansız maddeleri bir araya getirilerek inşa edilir; ancak can / hayat bunların birleşmesiyle kendiliğinden ortaya çıkmaz.

·         Ölüm de hayatın yok olmasından ibaret bir edilgenlik durumu değil, başka bir varlık mertebesidir. Her ikisinde de çeşitli mertebeler söz konusudur.

·         Dünya gibi kâinat ölçeğinde çok küçük bir yer kaplayan bir gezegen üzerinde yaratılmış sınırlı miktarda maddenin çeşitli mertebelerdeki canlı-cansız varlıkların vücutlarında sayısız defalar gidip gelmeleri ve milyonlarca tür canlının vücutlarına girip çıkarak sayısız mucizelerin yaratılmasında istihdam edilmeleri, bu gezegeni muhteşem bir sanat galerisine çeviren bir ilim, irade, kudret, hikmet ve rahmet sahibini bize tanıtır.

·         Canlılarla ilgili bir mucizenin iki yönüne temas edilmektedir. Bunlardan biri, genetik programlarla ilgilidir. Taneler ve çekirdekler, bu programların kayıtlarını saklayan kudret ve hikmet eserleridir; bunlar yarılıp açıldığında, içindeki program işlemeye başlar ve toz kadar bir tohumun veya çekirdeğin üzerinde dağ gibi ağaçlar adım adım inşa edilir.

·         Köklerden yapraklara, çiçeklerden meyvenin tadına, rengine, kokusuna ve biçimine varıncaya kadar herşey ve her güzellik, inceden inceye ve sonsuz hikmetle düzenlenmiş olan bu programlara uygun şekilde gerçekleştirilir.

·         Bu mucize bir yerde değil, bütün yeryüzünün bağlarında, bahçelerinde, dağlarında, ovalarında, yüz binlerce bitki türünün sayısız bireylerinde aynı anda cereyan eder.

·         Yeryüzü, toprağın altındaki sayısız tohumlarda kayıt altına alınmış genetik programlara uygun şekilde süsünü takınır, çiçekler açar, meyveler verir, rengârenk güzelliklere bürünür.

·         Gaybî olarak / görmediği halde görmüş gibi bir kesinlikle Rabbine iman etmek üzere bu dünyaya gönderilen insana, Kur’ân, Allah’ı eserleriyle, fiilleriyle, o fiillerde ve eserlerde tecellîsini gösteren isim ve sıfatlarıyla tanıtır.

·         Böylece biz, Kendisini sayısız eserleriyle her an bize tanıtmakta olan Allah’ın eserleriyle ve tecellîleriyle dolu bir galerinin ortasında yaşarız. Burada gördüğümüz, bulduğumuz, yaşadığımız her şey bize Onu tarif eder.

·         Aynı fiil, tane ve çekirdeklerin sert kabuklarını yararak içinden canlı bitkileri çıkarırken, bir yandan da, gecenin zifirî karanlığını yararak onun içinden dünyayı aydınlatan ve canlandıran bir sabah çıkarıyor. Aynı fiil ve aynı sanat, mülkünün menzillerinden bir gezegenin toprağında öyle, atmosferinde böyle bir icraatta bulunuyor.

·         İşte, hiçbir benzeri olmayan Allah, bize Kur’ân’ın ve kâinatın eserleri ve fiilleriyle anlattığı Âlemlerin Rabbidir. Yere bakın, göğe bakın, bütün bunlarda olup bitenlere bakın; Onu ancak bu şekilde tanıyabilirsiniz. Burada her gördüğünüz şey, Onun hakkında bilginizi de, hayretinizi de, muhabbetinizi de arttıracaktır.

·         Allah’ı doğru şekilde tanımanın ve sahih bir iman ile Ona inanmanın yolu, Kur’ân ile kâinat kitabını beraberce okumaktan geçer.

En’am sûresinin 95-96. âyetlerini okuduğumuz 379. Kur’an Buluşmasına ait video kaydını burada izleyebilirsiniz:


UTESAV’ın Kur’an Buluşmaları Cumartesi sabahları MÜSİAD’ın Çobançeşme’deki genel merkezinde gerçekleşiyor. Buluşmalar, sabah namazını takiben 7:10-7:40 arasında simit, peynir ve çaydan meydana gelen kahvaltı ikramından sonra 7:40-8:40 arasında sunum ve 8:40-9:10 arasında soru-cevap şeklinde cereyan ediyor ve canlı olarak https://www.youtube.com/erdemlihayat adresinden yayınlanıyor.