Kur'an bize peygamberleri böyle tanıtıyor


  

En'am sûresinin 84-88. âyetlerini okuduğumuz 374. Kur'an Buluşmasının özeti ve video kaydı

   

Haftalardır okumakta olduğumuz İbrahim aleyhisselâm ile ilgili âyetlerden sonra, son Kur’an Buluşmasında diğer peygamberlerden de övgü ile söz eden âyetler gündemimizde idi.

24 Aralık Cumartesi sabahı gerçekleşen 374. Kur’an Buluşmasında En’am sûresinin şu mealdeki 84-88. âyetlerini okuduk:

Ona [İbrahim’e] İshak ile Yakub’u ihsan ettik; hepsini de doğru yola ilettik. Daha önce Biz Nuh’a ve onun neslinden Davud’a, Süleyman’a, Eyyub’a, Yusuf’a, Musa’ya ve Harun’a da hidayet vermiştik. Muhsinleri Biz işte böyle ödüllendiririz.

Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas’a da hidayet verdik. Onların hepsi salihlerdendi.

İsmail, Elyesa’, Yunus ve Lût’a da hidayet verdik. Onların hepsini diğer insanlara üstün kıldık.

Onların atalarından, nesillerinden ve kardeşlerinden de bir kısmını seçtik ve dosdoğru bir yola ilettik.

Bu Allah’ın hidayetidir ki, kullarından dilediğini ona eriştirir. Eğer onlar Allah’a ortak koşmuş olsaydı, bütün yaptıkları boşa çıkardı.

Bu âyetlerde bahsi geçen peygamberlerle ilgili olarak daha başka âyetler ışığında yaptığımız değerlendirmelerde özetle şu tesbitlere ulaştık:

·         Kur’ân-ı Kerim peygamberleri sayarken, aynı zamanda birer ikişer onların ayırt edici özelliklerini de zikrediyor. Böylelikle, onların bütün insanlık için örnek teşkil edecek vasıflarını ve bu vasıfların insana kazandırdıklarını bize hedef olarak gösteriyor.

·         Peygamberlerin atalarından, nesillerinden, kardeşlerinden biri olmanın hiçbir ayrıcalığı yoktur. Herkes yaptıklarından sorumludur.

·         Seçimi yapan Allah Teâlâdır. O kimin neye lâyık olduğunu bilir, ona göre herkese lâyık olduğu şeyi verir ve kimsenin kazancından en küçük bir şey zayi etmez.

·         Bütün peygamberler insanları tevhide, hiçbir şeyi ortak koşmaksızın sadece Allah’a kulluk etmeye çağırmışlardır. Bu, hepsinin de hak dine (İslâma) çağırdığı anlamına gelir.

·         Peygamberler ümmetlerine doğru yolu gösterirler ve bu yolda muvaffak olmanın yollarını öğretirler. Hizmetleri karşılığında da hiçbir ücret istemezler.

·         Allah, peygamber göndererek görev ve sorumluluklarını açıkça bildirmedikçe hiç kimseyi sorumlu tutmaz.

UTESAV organizasyonuyla gerçekleşen 374. Kur’an Buluşmasının tam video kaydını buradan izleyebilirsiniz:


UTESAV’ın Kur’an Buluşmaları Cumartesi sabahları MÜSİAD’ın Çobançeşme’deki genel merkezinde gerçekleşiyor. Buluşmalar, sabah namazını takiben 7:10-7:40 arasında simit, peynir ve çaydan meydana gelen kahvaltı ikramından sonra 7:40-8:40 arasında sunum ve 8:40-9:10 arasında soru-cevap şeklinde cereyan ediyor ve canlı olarak https://www.youtube.com/erdemlihayat adresinden yayınlanıyor.