Sade Vatandaş adalet ve asayişi özel teşebbüse devredecekSon günlerde bir bakanımız ile bir parti liderimiz arasında cereyan eden muhabbet bütün keyfiyle devam ederken, ihkak-ı hak ve temin-i asayiş alanlarında faaliyet gösteren özel teşebbüsümüzün de lider kadrosuyla bu muhabbete iştirak etmesi ve sorunların çözümünde sokak kabadayılığına alternatif olarak hukuk yolunu göstermesi, Sade Vatandaşımızı heyecanlandırdı ve ülkeyi yeni ufuklara taşıyacak formüller üretmeye sevk etti. Özetle, Sade Vatandaşımız diyor ki:

“Hukuk bilincinin bu kadar kökleştiği bir toplumda özel teşebbüsümüzün gayret ve imkânlarından niçin mahrum kalalım? Ben iktidara gelince yapacağım ilk işlerden birisi, adalet ve asayiş konusunu ihale yoluyla özel teşebbüse devretmek olacak. Bu alanda nice zamandır faaliyet gösteren oluşumlar zaten mevcut olduğu ve bu oluşumların liderleri de sık sık görüşlerini kamuoyuyla oldukça etkili bir şekilde paylaştıkları için, kadro ve tecrübe sıkıntısının yaşanmayacağı ve kamuoyunun da bu yeni duruma kolaylıkla uyum sağlayacağı muhakkaktır. Ayrıca, ülkemizin halihazırdaki huzur ve güven ortamı da herkesin malûmu olduğu için, ihaleyi kazanan tarafa karşı vak’a garantisi külfetinin de söz konusu olmayacağı umulmaktadır.”

Bu arada, Sade Vatandaşımızın bu düşüncesinin çok da yeni bir fikir olmadığını hemen hatırlatalım. Bundan bir asır önce, şair Hüseyin Kâmi de böyle bir teklifle aşağıdaki mısraları kaleme almış, ancak henüz toplum bu fikirleri tartabilecek seviyeye ulaşmadığı için teklifi rağbet görmemişti. Sanki bu günleri gözüyle görmüşçesine probleme teşhis koyan ve adıyla sanıyla çözümün adresini gösteren şairimizi de bu vesile ile rahmetle anmış olalım:

Bârekâllah bu âsâyişe kim vakt-i nehâr
Hırsız artık yapışır köprüde dâmânımıza
Kalmadı kimseden ümmîdimiz artık heyhat
El-medet ey Çakıcı sen acı efganımıza
Kasa hırsızları peynir gibi âhen kesiyor
Şaştı âlem de bizim san’at ü irfanımıza
Böyle fırsat ele geçmez Çakıcı aç gözünü
İn o dağdan da yetiş garet-i sâmânımıza

Hüseyin Kâmi (Dehrî)
1330 (1914) tarihli Divançe-i Dehrî’den

***

Sade Vatandaşın diğer seçim projeleri:

https://umitsimsek.blogspot.com/search/label/Ben%20iktidara%20gelince