143. Kur'an Buluşması (UTESAV) - Âl-i İmrân: 44)

İşte bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Yoksa, onlar Meryem’in bakımını kim üstlenecek diye kalemlerini atarken sen onların yanında değildin. Onlar tartışırken de sen yanlarında değildin. Âl-i İmrân: 33