Kur'ân'ın en önemli mesajları nerede?


Mâide sûresinin 87-100. âyetlerini okuduğumuz 325. Kur’an Buluşmasının özeti ve video kaydı.

Genellikle âyetlerin sonlarında yer alan ve Kur’ân’ın en önemli mesajlarını içeren fezlekeler 325. Kur’an Buluşmasının gündemiydi.

UTESAV tarafından düzenlenen Kur’ân Buluşmalarının bu bölümünde, Mâide sûresinin son haftalarda okuduğumuz 87-100. âyetlerini bu açıdan toplu bir şekilde gözden geçirdik.

Bu incelemelerimiz, hayattaki en önemli görevimizin Kur’ân ile beraber olmak, onun mesajlarını bütün hayatımıza sindirmek, herşeye onun gözüyle bakmak ve her zaman onun bize gösterdiği yolda gitmekten ibaret olduğunu gösterdi.

Âyet-i kerimelerin özellikle son kısımları, bizde bu şuuru yerleştirmek hedefine dönük uyarı, teşvik, müjde ve sakındırmalar içeriyordu.

Konu ile ilgili incelemelerimizin sonunda yaptığımız tesbitlerin başlıcaları şöyle oldu:

  • Allah’tan gelen ve Allah’ın insana hitabı olan Kur’ân, bütün bahislerinde muhataplarını Allah ile irtibatlandırır. Bu hem bir hatırlatma ve/veya bir öğüt olduğu gibi, aynı zamanda Kur’ân’ın muhatapları için bir de şeref demektir. Bu mânâların üçü de “zikir” kelimesinde ifadesini bulur; zaten birçok âyette de Kur’ân “zikir” olarak isimlendirilir:
  • Tefsirlerin yerine getirdikleri çok mühim hizmetlerinin yanında bir özelliğini de dikkate almamız gerekir:
  • Tefsirlerin asıl amacı müşkül meseleleri açıklamak olduğu için, izahları ekseriyetle uzmanlık isteyen konular ve hükümler etrafında yoğunlaşır; bu arada nüzul sebepleri, tevcihler ve rivayetler de bu tür konulardaki açıklamaları daha da yoğun hale getirebilir.
  • Buna karşılık, özellikle âyet sonlarında yer alan ve dikkatimizi İlâhî hakikatlere yönelten “Allah herşeyi bilir, Allah çok bağışlayıcıdır, Allah muhsinleri sever, Allah’tan sakının, göklerde ve yerde nice âyetler vardır, Allah zalimleri sevmez” gibi ifadeler ise, mânâları aşikâr oldukları için, üzerlerinde diğer müşkül meseleler kadar durulmaz.
  • Oysa asıl üzerinde tefekkürümüzü yoğunlaştırmamız ve derin tetkik ve muhasebelere girişmemiz gereken yerler buralarıdır. Bizim de Kur’ân’ı okurken bu durumu dikkate almamız ve imanımızı tahkim eden, bizi Âlemlerin Rabbine bağlayan, Onun azabından sakındırıp rahmetine davet eden, imanın neş’esini hayatımızın bütün alanlarına yayan ve her ânımızı huzur-u daimî sırrına mazhar edecek bir potansiyel taşıyan bu ifadelere lâyık oldukları ehemmiyetle yönelmemiz doğru olur.

Mâide sûresinin 87-100. âyetlerini toplu bir şekilde gözden geçirdiğimiz 325. Kur’an Buluşmasına ait video kaydını buradan izleyebilirsiniz:

UTESAV organizasyonuyla gerçekleşen ve daha önce MÜSİAD Genel Merkezinde yapılan Kur’an Buluşmaları, salgın sebebiyle bi r müddettir https://www.youtube.com/erdemlihayat  adresinden Cumartesi günleri 07:30’dan itibaren canlı olarak yayınlanıyor. Kur’an Buluşmaları ile ilgili gelişmeleri kaçırmamak için bu sayfaya abone olabilirsiniz.


Sitede yayınlanan yazılardan ânında haberdar olmak için
bizi Twitter’da takip edebilirsiniz:

twitter.com/umit_simsek