Dinde haddini aşma, aldanmışa aldanma

*


**

Dinî ve sosyal hayatta çok önemli iki altın öğütü içeren Mâide sûresinin 77. âyetini okuduğumuz 316. Kur’an Buluşmasının özeti ile video kaydı.

Temmuz ayının Kur’an Buluşmasında iki önemli konumuz vardı:

(1) Dinde haddi aşmaktan sakınmak.

(2) Daha önce sapmış ve başkalarını da saptırmış kimselerden gelecek kötülüklerden korunmak.

UTESAV organizasyonuyla gerçekleşen Kur’an Buluşmalarının 31 Temmuz Cumartesi günü gerçekleşen 316. bölümünde, Mâide sûresinin şu mealdeki 77. âyetini okuduk:

De ki: Ey Kitap Ehli! Dininizde haktan uzaklaşıp da aşırılığa kaçmayın. Daha önce sapmış, pek çoklarını saptırmış ve dümdüz yolun ortasında şaşırmış bir topluluğun heveslerine uymayın.

Dinde haddi aşmak konusuyla ilgili olarak yaptığımız Kur’ân ve Hadis merkezli araştırmalar bizi şu tesbitlere ulaştırdı:

  • Resulullah (s.a.v.) aşırılıkların evvelki ümmetler hakkında helâk sebebi olduğuna dikkat çekerek ümmetini her türlü aşırılıktan uzak tutmak için uyarılarda bulunmuştur.
  • Din Allah tarafından elçileri vasıtasıyla insanlara bildirilen şekliyle makbuldür. İnanç esaslarında ve hükümlerinde değişiklik yapmak, bu değişiklikler hangi yönde olursa olsun, haktan uzaklaşmaktır.
  • Kur’ân’ın “ehl-i kitap” olarak adlandırdığı Yahudi ve Hıristiyanların kendi dinlerinde değişiklikler sonucu olarak bu dinler hak din olmaktan çıkmıştır.
  • Müslümanlardan da aynı yolu izleyenler, tıpkı Ehl-i Kitap gibi, haktan ayrılmış ve bâtıl bir yol tutmuş olurlar.
  • Sadece inanç konularında değil, ameller konusunda da aşırılığa kaçmak hoş görülmemiştir.
  • Yüce Allah bu ümmeti, aşırı sevgiyle peygamberlerini ilâhlaştırma tehlikesinden korumuştur; “kulu ve resulü” formülü bu durumu sağlama almaktadır. Bu sayede ümmetin Peygamberine olan sevgisi, onu kulluktan daha ötede bir mertebeye taşımaya izin vermemiştir.
  • Ancak peygamberden başka kimseler, din veya dünya büyükleri için aşırı sevgi beslemenin onları beşer-üstü bir konuma taşıyabildiğine dair yaşanmış ve yaşanmakta olan örnekler saymakla bitecek gibi değildir.

Daha sonra âyet-i kerimenin ikinci önemli nasihati olan “sapmış, saptırmış ve dümdüz yolda şaşırmış kimseler” konusundaki incelemelerimiz de bizi, zamanımıza yönelik önemli uyarılarla karşı karşıya getirdi.

Kur’an Buluşmalarının 316. bölümüne ait kesintisiz video kaydını buradan izleyebilirsiniz:

https://youtu.be/-u1UFHLioxM

Kur’an Buluşmaları, yaz döneminde ayda bir olarak, Eylül ayından itibaren ise haftalık olarak Cumartesi günleri gerçekleşiyor.


Sitemizde yayınlanan yazılardan ânında haberdar olmak için
bizi Twitter’da takip edebilirsiniz:

twitter.com/umit_simsek