Dalkavukluğun önünü bıçak gibi kesen âyet ve hadisler


***

Ettiklerine sevinen ve yapmadıklarıyla övülmekten hoşlananları azaptan kurtulurlar sanma. Onlar için acı bir azap vardır.

Âl-i İmrân, 3:188

Övülmekten hoşlanmak, hele bir de yapmadığı şeylerden dolayı şeyler sebebiyle övülmekten hoşlanmak, 212. Kur’an Buluşmasının ana konusuydu. Okuduğumuz âyetler, hadisler ve müfessir yorumları, bu zayıf damarımız hakkında oldukça şiddetli uyarılar içeriyordu.

Bir defasında Resulullah’ın (s.a.v.) yanında birisinden bahsedilmiş, adamın biri de onu övmüştü.

Resulullah “Yazık sana, arkadaşının boynunu vurdun” buyurdu ve bu sözü birçok defa tekrarladı. Sonra da şöyle buyurdu:

“Eğer sizden birisi arkadaşını övecek olursa ve gerçekten onun övdüğü gibi olduğuna inanıyorsa, ‘Onun şöyle şöyle olduğuna inanıyorum’ desin. Çünkü onu hesaba çekecek olan Allah’tır; Allah’a karşı ise hiç kimse temize çıkarılamaz.” (Buharî, Şehâdât: 16, Edeb: 54; Müslim, Zühd: 65; bkz. Ebû Dâvud, Edeb: 9; İbni Mâce, Edeb: 36).

Başka bir sefer de adamın biri Hz. Osman’ı övmeye başlamıştı. Mikdad da dizlerinin üzerine çökerek adamın üstüne çakıl taşları atmaya başladı.

Hz. Osman “Ne yapıyorsun?” deyince de şöyle cevap verdi:

“Resulullah ‘Dalkavukları gördüğünüzde yüzlerine toprak saçın’ buyurdu.” (Müslim, Zühd: 69; bkz. Ebû Dâvud, Edeb: 9; Tirmizî, Zühd: 55; İbni Mâce, Edeb: 36).

Önemli mevkilerde bulunan kimselerin her zaman karşılaştıkları ve büyük ekseriyetle pek hoşlandıkları bir durumu da, şu hadise tasvir ediyor ve bunun üzerine Resulullah’ın yaptığı uyarı da hepimiz için çok önemli bir ders içeriyordu:

Adamın biri, Resulullah’a (s.a.v.) gelerek “Kureyş’in seyyidi sen misin?” diye sordu.

Resulullah “Seyyid Allah’tır” buyurdu.

Bu defa adam “Kureyş’in en güzel sözlüsü ve büyüğü sen misin?” dedi.

Resulullah “Sizden biri ne söyleyecekse onu söylesin, şeytan onu peşine takmasın” buyurdu. (Müsned, 4:25).

Kur’an Buluşmasını şu tesbitlerle bitirdik:

  • Her alanda ve her seviyede yöneticiler için dikkate alınması gerektiği halde çok defa ihmal edilen bir gerçek:
  • İnsanlarda, topluluğun eliyle gerçekleşen başarıları lidere mal etmek eğilimi vardır.
  • Liderlerin de bu başarılarda hiç şüphesiz payı vardır; hattâ bu paylar “olmazsa olmaz” seviyesine bile ulaşabilir. Ancak bu durumdan, “Herşeyi lider başardı” sonucu çıkmaz.
  • Bu gerçeğin ihmal edilmesi, dalkavukluğu geçer akçe yapar, en sağlam karakterli insanları bile zamanla “yapmadıklarıyla övülmekten hoşlanır” hale getirebilir.

UTESAV organizasyonuyla Erdemli İş Adamı projesi çerçevesinde gerçekleşmekte olan Kur’an Buluşmalarının bu bölümü, MÜSİAD’ın yeni genel merkezine taşınmakta oluşu sebebiyle, İstinye’deki Cevahir Sosyal Tesislerinde gerçekleşti.

212’nci Kur’an Buluşmasının tam kaydını şu videodan izleyebilirsiniz:

https://youtu.be/wj_SpfH557s

İlk yayın tarihi: 8 Aralık 2018


Sitemizde yayınlanan yazılardan ânında haberdar olmak için
bizi Twitter’da takip edebilirsiniz:

twitter.com/umit_simsek