Sürekli irtibatın adresi: Tevhid


***

Mâide sûresinin 76. âyetini okuduğumuz 315. Kur’an Buluşmasının özeti ve video kaydı


Kur’ân-ı Kerimin en önemli mesajı olan Tevhid hakikatiyle ilgili bir uyarı, 315. Kur’an Buluşmasının gündemindeydi.

Dönemin son dersinde okuduğumuz Mâide sûresinin 76. âyeti, Hıristiyanların bâtıl inançları üzerinden insanlığa şu mesajı veriyordu:

De ki: Allah’ı bırakıp da size ne zararı, ne de faydası dokunmayan şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa Allah herşeyi işiten, herşeyi bilendir.

Konuyla ilgili diğer âyet ve hadislerin ışığında yaptığımız incelemelerin sonunda başlıca şu tesbitlere ulaştık:

  • Kul ile Rabbi arasındaki hattı açık tutan şey ibadettir / ibadetler arasında da Allah’ı hatırlamak suretiyle kul bu hattı sürekli açık tutmuş olur.
  • Allah’ın nelerden razı olduğu, hangi davranışlara sevap verdiği bellidir. Ancak ameller niyetlere göre olduğu için, niyet de kalbe ait bir mesele olduğu ve Allah kişiye kalbinden daha yakın olduğu için, kişinin hangi ameliyle Allah’ın rızasını celb ettiğini Ondan başkası bilemez. Kul, kendisini Rabbine yaklaştıracak amellerle Onun rızasını arar. Bu sürekli arayış, bazan tek bir amel ile olsa bile sonunda ona aradığı şeyi kazandırır.
  • Allah Teâlânın bir anlık rızası kula ebedî bir hayat kazandırırken, Allah’ın yaratıp yaşattığı ve her hallerinde Allah’a muhtaç olan varlıkları Ona ve Onun ibadetine ortak koşmak, kişiye hiçbir fayda sağlamadığı gibi, kendisine yapabileceği en büyük bir ihanettir.
  • Âyet-i kerime her ne kadar Hıristiyanların bâtıl itikadlarıyla ilgili bir muhtevâ içinde geçiyor olsa da, her türlü şirki kapsamına almaktadır. Allah’ı severcesine başkalarını sevmek, Allah’a itaat edercesine başkalarına itaat etmek, ibadetine riya karıştırmak gibi davranışlar, bu açıdan riskli alanları teşkil eder. Bu tehlikelerden korunmanın yolu, Allah’ı sürekli olarak anmak, Onun herşeyi kuşatan ilmini, iradesini, kudretini, rahmetini hayatın bütün alanlarında hatırlamak ve böylece Onunla sürekli irtibat halinde bulunmaktır.

Mâide sûresinin 76. âyetini okuduğumuz 315. Kur’an Buluşmasına ait kesintisiz video kaydını buradan izleyebilirsiniz:

UTESAV organizasyonuyla gerçekleşmekte olan Kur’an Buluşmaları bu dersle birlikte mutad yaz tatiline girmiş oldu. Bu arada Temmuz ve Ağustos aylarına mahsus olmak üzere birer Buluşmamız daha olacak. Eylül ayından itibaren ise mutad haftalık Buluşmalarımıza – belki de, inşaallah eskiden olduğu gibi MÜSİAD Genel Merkezinde – devam edeceğiz.