Hıristiyanlar Cennete girecek mi?


***

Mâide sûresinin 72-75. âyetlerini okuduğumuz 314. Kur’an Buluşmasının özeti ve video kaydı


Hıristiyan inancı Allah katında makbul bir iman yerine geçer mi? Hıristiyanlar Cennete girebilir mi?

Bu sorular, Kur’an Buluşmalarının 314. bölümünde okuduğumuz Mâide sûresinin şu mealdeki 72-75. âyetlerinde cevaplandırılıyordu:

“Allah Meryem oğlu Mesih’in kendisidir” diyenler kâfir oldular. Halbuki Mesih onlara, “Ey İsrailoğulları,” demişti. “Rabbim ve Rabbiniz olan Allah’a kulluk edin. Kim Allah’a ortak koşarsa Allah ona Cenneti haram kılar; onun varacağı yer ateştir. Zalimlerin ise hiçbir yardımcısı olmaz.”

“Allah üçün üçüncüsüdür” diyenler kâfir oldular. Oysa tek bir Tanrıdan başka hiçbir tanrı yoktur. Eğer bu söylediklerinden vazgeçmezlerse, onların kâfir olanlarına acı bir azap dokunacaktır.

Hâlâ Allah’a dönüp de bağışlanmalarını istemeyecekler mi? Oysa Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.

Meryem oğlu Mesih ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmişti. Onun annesi ise sıddık bir hanımdı. İkisi de yiyip içerdi. Bir onlara âyetleri nasıl açıkladığımıza bak, bir de onların nasıl yüz çevirdiklerine!

Bu âyetleri okurken, kendi inançlarını Hıristiyanların nasıl açıkladıklarına da temas ettik. Bu konuda Hıristiyan kaynaklarından aynen aktardığımız açıklamalar, Teslis inancını açıklamak bir yana dursun, büsbütün karışık ve iç içe tezatlar barındıran beyanlardan öteye gidemediğini gösterdi. Hattâ, yüzyıllardır birbiri peşin sıra yapılan bu açıklamalar, zaten karmaşık ve çelişkili bir inanç sistemi olan Teslis inancını daha da karmaşık hale getiriyor, her açıklama bir öncekini daha da muğlâklaştırıyor ve salikleri neye inanacağını bilemez hale getiriyordu.

Kur’ân ise son derece açık, net ve herkes tarafından rahatça anlaşılacak şekilde, insanları herşeyin yaratıcısı olan, hiçbir ortağı bulunmayan, ilmi ve kudreti herşeyi kuşatan, sonsuz rahmet sahibi Allah’a iman etmeye çağırıyor, bu daveti kabul edenlere ise bağışlanma ve ebedî saadet vaad ediyordu.

314’üncü Kur’an Buluşmasına ait video kaydını buradan izleyebilirsiniz:

UTESAV organizasyonuyla gerçekleşen ve daha önce MÜSİAD Genel Merkezinde yapılan Kur’an Buluşmaları, salgın sebebiyle bir müddettir https://www.youtube.com/erdemlihayat adresinden Cumartesi günleri 18:00-18:45 saatleri arasında yayınlanıyor. Kur’an Buluşmaları ile ilgili gelişmeleri kaçırmamak için bu sayfaya abone olabilirsiniz.