Eskimez güzellikler


ÜMİT ŞİMŞEK

Bir ışık yeter herkese yaşamak için.

Ve bir karanlık, dinlenmek için.

Dünyada bunun daha fazlası vardır.

Işık bir güzellikle yayılır.

Karanlık bir güzellikle çöker.

İkisi de bir güzellikle ayrılır dünyamızdan, tekrar dönmek için.

Her sabah ve her akşam tekrarlanır bu güzellikler çağlar boyu.

Fakat hiçbirinin güzelliği bir diğerinin tıpatıp aynı değildir.

Hergün renkler değişir, manzara yenilenir.

Bulutlar her an farklı bir tablo çizer.

Her sabah ve her akşam, yeknesaklık içinde bir yenilik sürer, gider dünyamızda.

Dünya eski dünya, güneş eski güneş, fakat sabahlar ve akşamlar yenidir.

***

Her sabah bir güneş doğar süzülerek ufuktan.

Dünyanın doğuşundan beri doğar.

O aslında her an doğar.

Her an, dünyanın bir yerinde kuşlar sabahın gelişini alkışlar.

Bazan bir altın tepsi gibi, bazan bulutlar arasından süzülür.

Kendisi ne kadar yaşlansa, güzelliği ve zarafeti hiç eskimez güneşin.

Ve aynı güneş, her akşam batar.

Bir farklı noktada, bir farklı zamanda.

Dünyanın doğuşundan beri batar güneş.

O aslında her an batar.

Her an dünyanın farklı bir yerinde kuşlar akşamın gelişini müjdeler.

***

Niçin sabahlar bu kadar güzel, akşamlar bu kadar güzeldir dünyamızda?

Niçin hergün tekrarlanır bu güzellikler?

Fecirler ve guruplar, niçin ılık ılık duygular uyandırır kalplerde?

Niçin kendini bir başka âlemde hisseder insan günbatımını seyrederken?

Niçin hiç eskimez bu kadar tekrarlanan bir güzellik?

Durmaz, gider güneş.

Ve durmaz, geri döner.

Gelip geçer ömürler gibi.

Fakat güzellik hiç eksilmez dünyamızdan:

Ne gidişinde, ne dönüşünde.

Güzel gider, güzellik kalır.

Öyleyse kimden o güzellik?

Kim çizer kâinatın en muhteşem tablolarını dünya semasına?

Ve dakika dakika kim değiştirir onları?

Kim taşır tabloları bir ufuktan diğerine?

Niçin taşır, kime gösterir, neyi anlatır?

***

Güneş her an bir başka ufukta doğar, bir diğerinde batar.

Gece ve gündüzü ayıran iki hat, bir muhteşem tablo halinde dünyayı dolaşır.

Dünya, tablolarla sarılıp sarmalanır günler ve geceler boyu.

Aynı güneş, başka gezegenlerde de doğar ve batar.

Fakat Güneş Sisteminin hiçbir köşesinde fecirler ve guruplar dünyadaki kadar güzel değildir.

Uzayın en muhteşem manzaraları dünyadan seyredilir.

Onları seyirden haz alabilecek olanlar da zaten dünya üzerindedir.